Opening Euregional Sustainability Center

Opening Euregional Sustainability Center

Vanmiddag vond de officiële start en kick-off plaats van het Euregional Sustainability Center. Het doel van het center is om via samenwerking en kennisuitwisseling duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in de grensregio te bevorderen. Wethouder grensoverschrijdende samenwerking van gemeente Venlo, Jacques Smeets, benadrukte tijdens de opening nogmaals het belang van dit center.

De kick-off vond plaats in campusgebouw Villa Flora te Venlo. Het interactieve programma liet de aanwezigen direct aan de slag gaan met de praktijk. Hoe zet je een onderzoek op dat de verschillen op het gebied van duurzaamheid tussen Nederland en Duitsland inzichtelijk maakt? Hoe kunnen we bedrijven helpen met circulair ondernemen? Hoe creëren we duurzame gebouwen en duurzame woon- en werkgebieden?  Een leerzame middag voor alle aanwezigen vol initiatieven die bijdragen aan een gezondere regio.

Het Euregional Sustainability Center heeft twee Living Labs (‘healthy spaces’ en ‘circular manufacturing’), waarbinnen bedrijven, studenten en onderzoekers uit Nederland en Duitsland, samenwerken aan vraagstukken uit de praktijk. Het center is een initiatief van Fontys Hogeschool in Venlo die samen met diverse kennisinstellingen, bedrijven(verenigingen) en overheden aan beide kanten van de grens deze uitdaging aangaat.

Translate »