Parc Zaarderheiken

Parc Zaarderheiken

Groen licht voor Parc Zaarderheiken

De Raad van State maakt de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van Zaarderheiken tot een groot natuur- en recreatiegebied voor de regio Venlo.

De gemeenteraad van Venlo stemde al op 29 januari 2020 in met het bestemmingsplan Parc Zaarderheiken. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in het versterken van het natuurkerngebied in Venlo. In afwachting van de beroepsprocedure bij de Raad van State stagneerde de verdere inrichting van Parc Zaarderheiken. Met de uitspraak van de Raad van State, die alle beroepsgronden ongegrond heeft verklaard, komt hier een einde aan en vinden recreanten en sporters hier straks nog meer mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen. Parc Zaarderheiken is ruim 250 hectare groot en wordt merendeels ingericht als een natuur-/landschapspark met brede recreatiemogelijkheden waaronder een golfbaan. Oude landschapstypen keren terug in het gebied en het natuurgebied wordt voor recreanten en sporters nog toegankelijker gemaakt.

Populariteit golf
Naast natuur wordt een 18 holes golfbaan aangelegd en geëxploiteerd door Stichting Heyerhoven. De golfsport wint al enkele jaren aan populariteit. De golfbaan is niet enkel voor leden, maar speelt in op de behoefte van de steeds groter wordende groep golfers die zich niet tot één bepaalde golfbaan wil beperken. Daarnaast worden ook nieuwe paden aangelegd, waar recreanten gebruik van kunnen maken. In het bestemmingsplan wordt ook ruimte geboden voor een nog te bouwen natuurpaviljoen waar sporters en recreanten de mogelijkheid hebben om iets te eten of te drinken. 

Aanleg is gestart
Stichting Heyerhoven is, voor zover het oude bestemmingsplan dat toeliet, inmiddels gestart met de aanleg van de nieuwe natuur en de golfbaan.  Deze aanleg vindt gefaseerd plaats zodat het de aanwezige fauna (waaronder de das) in het gebied niet verstoort.  De verwachting is dat de golfbaan in twee fases wordt opengesteld (eerst negen en daarna 18 holes).

Ligging
Parc Zaarderheiken ligt direct aan de Brightlands Campus Greenport Venlo en Trade Port Noord in Venlo Noord-West, gelegen tussen de A73 en de A67.
Samen met Staatsbosbeheer is het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo eigenaar van de gronden van Parc Zaarderheiken. Ze geven de gronden in erfpacht uit aan Stichting Heyerhoven.
Voor meer informatie over Parc Zaarderheiken: www.parczaarderheiken.nl

De foto bij dit artikel is gemaakt door: Paul Poels

Translate »