Plannen op het gebied van arbeidsmarkt en logistiek uit de doeken

Plannen op het gebied van arbeidsmarkt en logistiek uit de doeken

Ondernemend Venlo komt op voor de belangen van ruim 1200 bedrijven in Venlo. Dat gebeurt zoals ondernemers dat gewend zijn: met passie en gericht op resultaten. Om als ondernemende regio vooruit te komen, zijn voor belangrijke thema’s commissies in het leven geroepen. De nieuwe voorzitters van de commissies Arbeidsmarkt & Kennisontwikkeling en Logistiek & Infrastructuur zijn samen met de commissieleden voortvarend van start gegaan en lichten hun plannen toe.

Door Wesley Hegge

In de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Venlo ontmoeten commissievoorzitters Marivonne van Kralingen (Arbeidsmarkt & Kennisontwikkeling) en Sylvester van de Logt (Logistiek & Infrastructuur) elkaar. De hoogste verdieping van de tweede toren biedt een weids uitzicht over onder meer Businesspark Noorderpoort, een van de bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo (OV).

Gezamenlijke uitdagingen
‘Je hebt hier een prachtige helikopterview’, zegt Van Kralingen. Met die constatering legt ze een link naar de commissies van OV. ‘Daarin nemen we in feite ook een helikopterview aan. We kijken niet zozeer naar individuele bedrijven als wel naar gezamenlijke uitdagingen waar ze voor staan. Bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben een tekort aan arbeidskrachten. Dat speelt op alle niveaus en in diverse sectoren: zorg, techniek, ICT, openbaar bestuur, veiligheid, logistiek en juridische beroepen.’

Arbeidsmarkt & Kennisontwikkeling
Dat brengt Van Kralingen bij het werk van haar commissie, waarvan ze sinds mei dit jaar voorzitter is: Arbeidsmarkt & Kennisontwikkeling. ‘De commissie heeft zich de afgelopen tijd vooral gericht op de oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en de deelname aan Venlo Studentenstad. In Venlo Studentenstad is er vanuit de commissie de focus op de koppeling tussen de arbeidsmarkt en de studenten. Hoe houden we de studenten in deze regio en enthousiasmeren we ze om te werken bij de mooie bedrijven die Venlo rijk is?’

Van Kralingen heeft de afgelopen maanden met succes ingezet op een verbreding van de commissie. ‘Het ledenaantal is flink uitgebreid. In deze nieuwe setting werken we aan een nieuw plan voor de komende jaren, waarbij het uitgangspunt is dat de commissie enerzijds een platformfunctie heeft waarin we elkaar informeren over de ontwikkelingen en initiatieven van de leden van de commissie. Zo voorkomen we dat verschillende partijen met eenzelfde initiatief aan de slag gaan terwijl ze ook zouden kunnen aanhaken bij een bestaand initiatief of daar de samenwerking kunnen opzoeken. Anderzijds omvat het plan een aantal projecten waarin we het verschil kunnen maken.’

Logistiek & Infrastructuur
Net als Van Kralingen heeft Van de Logt binnen zijn commissie Logistiek & Infrastructuur de afgelopen tijd gewerkt aan het neerzetten van een duidelijke structuur. ‘We hebben met elkaar besproken wat we willen bereiken en hoe we dat het beste kunnen doen. We zijn een gemêleerd gezelschap van ondernemers die belangen hebben op zowel lokaal als interregionaal niveau. We zijn tot de conclusie gekomen dat we een tweedeling moeten maken om die belangen te behartigen.’

Hij wil om te beginnen de langetermijndoelstellingen thematiseren. ‘Periodiek werken we aan één of twee thema’s, dat levert meer resultaat op dan aan tien thema’s tegelijk werken. Denk bij deze thema’s aan bijvoorbeeld de grote infrastructurele verbeteringen in en om Venlo. Om daar stappen in te zetten, moeten we optrekken met gemeenten, provincie en andere belanghebbende partijen. Tijdens die processen vertegenwoordigen we als commissie de ondernemers van Venlo. Het is belangrijk om de achterban, de leden van OV, te blijven informeren. Dat doen we via dit blad, de website en waar mogelijk fysiek.’

Dit vraagt om een andere aanpak dan de meer alledaagse problemen, zoals gevaarlijk geparkeerde vrachtwagens en omgereden lantaarnpalen. Van de Logt: ‘Sterker nog, daarover moeten we duidelijk aangeven: daar is onze commissie niet voor bedoeld. Parkmanager Lidy Rutten gaat over operationele zaken. Dat doet ze perfect, kijk maar wat ze allemaal heeft gedaan tijdens de wateroverlast in juli. Over die taakverdeling moeten we transparant zijn. Natuurlijk kan de parkmanager niet alles oplossen. Daarom kunnen wij, als er problemen zijn die extra aandacht vragen, specifieke werkgroepen oprichten om haar bij te staan.’

Enthousiasme
Het enthousiasme en de betrokkenheid in de commissies is groot. Van Kralingen: ‘We tellen zeventien leden. Een grote commissie, maar de arbeidsmarkt is ook een groot onderwerp. Mijn persoonlijke drijfveer ligt in de kansen die ik zelf als young professional heb gekregen in Venlo. Als Rotterdamse, en dus buitenstaander, heb ik in Venlo alle ruimte en steun gekregen om het Ondernemerscafé Venlo op te richten. Daardoor kwam ik in contact met vele ondernemers, maar ook met de gemeente en OV. Dit is mede de sleutel geweest tot mijn rol als commissaris bij Rabobank Noord-Limburg, deelname aan het Brightlands Excellence Programma van de provincie en mijn betrokkenheid bij OV. Het is mooi dat ik nu vanuit deze rol kan laten zien welke mogelijkheden de regio Venlo kent voor young professionals. Daarnaast vind ik het fantastisch om mensen met elkaar in verbinding te brengen en te enthousiasmeren om samen voor een doel te gaan. Met elkaar het verschil maken, die passie kan ik hierin goed kwijt.’

Van de Logt is ook ambitieus. Uitkijkend over de bedrijven sluit hij af: ‘Nu we een duidelijke structuur hebben, gaan we zo snel mogelijk de thema’s bepalen. De kracht zit erin dat we open en transparant communiceren richting de leden van OV. Al het werk verzetten we per slot van rekening voor de Venlose bedrijven.’

Translate »