Proef geluidsschermen A73

Proef geluidsschermen A73

De gemeente is al een aantal jaren bezig met het verminderen van de geluidsoverlast langs de A73. Binnenkort start een proef met een nieuwe techniek op de Zuiderbrug. Er komen zogenaamde diffractoren boven op de geluidsschermen die het geluid van het verkeer afbuigen naar boven.

Geluidsschermen
De afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen getroffen om de geluidsoverlast door de A73 te verminderen, zoals stiller asfalt en aanpassingen aan de geluidsschermen.

Een werkgroep van buurtbewoners, Rijkswaterstaat, Provincie en een gespecialiseerd bureau is op zoek naar verdere oplossingen om de overlast terug te dringen. Een mogelijke oplossing is om de bestaande geluidsschermen tussen de Shakespearlaan en de Maas te verhogen. Nadeel hiervan is dat de constructie van de Zuiderbrug daar nu niet op berekend is. Daarom is er gezocht naar een alternatieve oplossing. Die is nu gevonden in een nieuw product, de zogenaamde diffractor.

Alternatieve oplossing
Het is een technisch verhaal, maar heel eenvoudig uitgelegd is de diffractor een metalen bak met holtes die er voor zorgt dat het geluid verticaal wordt afgebogen. De diffractoren komen boven op de bestaande geluidsschermen en buigen het geluid van het verkeer dus eigenlijk recht omhoog de lucht in. Het grote voordeel is dat hierdoor geen ingrijpende constructieve aanpassingen aan de brug nodig zijn.

Proef
Begin dit jaar is er getest met de diffractoren in een open veld. Uit de metingen blijkt dat de diffractoren voor een behoorlijke geluidreductie zorgen als ze op een twee meter hoog scherm worden geplaatst. Om het effect in de Venlose praktijk te bepalen, komt er zoals de planning er nu uit ziet, half oktober een proefopstelling op de Zuiderbrug. Hiervoor moet Rijkswaterstaat wel nog eerst de formele goedkeuring geven.

We starten met een nulmeting van een aantal weken. Hierbij meten we het geluid onder de huidige omstandigheden. Daarna worden over een lengte van 70 meter de diffractoren aangebracht. Vervolgens meten we weer gedurende een aantal weken. Door een langere periode te meten, kunnen we ook de effecten van de verschillende weersomstandigheden en windrichtingen meenemen in de test.

De resultaten
De resultaten zijn naar verwachting begin 2019 bekend. Op basis daarvan neemt het college van B&W een besluit over het verdere vervolg, namelijk het verder uitwerken van de oplossing met de diffractoren of het verhogen van de geluidsschermen.

bron: Venlo Online

Translate »