Proeftuin Logistiek bereidt sector voor op uitdagingen

Proeftuin Logistiek bereidt sector voor op uitdagingen

Venlo is al jaren dé logistieke hotspot van Nederland. De sector is ijzersterk, maar staat ook voor uitdagende transities op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Om voorop te blijven lopen is innovatiekracht en kennis-deling nodig. Ondernemend Venlo, LIOF en provincie Limburg hebben hoge verwachtingen van de nieuwe Proeftuin Logistiek (SLEM) waarin startups, MKB’ers en corporates samenwerken.

Tekst: Wesley Hegge

De aftrap van het OPZuid-project Smart Logistics E-fulfilment Management (SLEM) vond onlangs plaats bij de Greenport Campus in Venlo. SLEM is een proeftuin om innovatie in de logistiek in Zuid-Nederland te bevorderen door bedrijven te laten samenwerken, kennis te delen en oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van klanten. De Europese Unie, het Rijk en provincie Limburg hebben over de totale projectwaarde ter hoogte van ruim 1,7 miljoen euro een subsidie toegekend van 764.459 euro om innovatie te bevorderen.

Innovatie in logistiek
Ondernemend Venlo heeft mede het initiatief genomen voor de aanvraag. SLEM sluit aan bij de doelstelling verschil-lende sectoren met elkaar te verbinden en met name de samenwerking tussen logistiek en ICT/automatisering te versterken. Mieke Verhaegh, commissievoorzitter Duurzaamheid van Ondernemend Venlo (OV): “Onze ondernemers bleken direct geïnteresseerd. De kern is open innovatie en gezamenlijke ontwikkeling, dus het uitwisselen van innovatieve ideeën waar ook ondernemers van buiten de projectgroepen hun voordeel mee kunnen doen.”

Er zijn drie projectgroepen ontstaan waarin vijftien partijen actief zijn. Mede-initiator LIOF, de regionale ontwikkelingsomaatschappij voor de provincie Limburg, heeft hierbij een faciliterende rol. Sander Hak van LIOF: “Het Operationele Programma Zuid (OPZuid) is een innovatiesubsidie die bedoeld is om het concurrentievermogen extra te stimuleren.
Het belangrijkste is echter niet het geld, maar het verbinden van organisaties met relevante partijen en te zorgen dat innovatieontwikkelingen aansluiten bij potentiële klanten. Dat is de sleutel tot succes om grote veranderingen binnen de sector, zoals verduurzaming en digitalisering om te zetten van uitdagingen in kansen.”

Voortvarend
De drie projectgroepen binnen de Proeftuin Logistiek zijn gericht op flexibele robotisering, douane digitalisatie en digital twins in e-fulfilment omgevingen. Ondernemer Geert Berkvens van 3D Visual Logistics: “Het idee van een digital twin is een virtuele 3D-weergave van een omgeving, product en logistiek materieel. Het geeft de medewerkers als het ware een set extra slimme ogen.” Volgens Berkvens kan de sector winst behalen door visuele locatie-informatie toe te voegen aan bedrijfsprocessen. “Mensen zijn schaars en door de combinatie van mixed reality met kunstmatige intelligentie gaat de productiviteit omhoog. Onlangs zijn de voorbereidingen voor de bouw van prototypes gestart met Maastricht University (BISCI), Herbalife en Broekman Logistics.”

Digitalisatie
Binnen het project douane digitalisatie wordt ook samen-gewerkt aan innovatie, zo zegt de voormalige commissie-voorzitter Logistiek van OV Joris Tenhagen: “Dat is redelijk uniek, want douanebedrijven Gaston Schul, Gerlach, Verhoex Douane Advies zijn concurrenten van elkaar. Toch zien ze het belang van samenwerken in.”

De douanebedrijven hebben dezelfde uitdaging: het aantal pakketjes dat gecontroleerd moet worden, groeit hard. Bovendien worden de pakketten steeds kleiner. Tenhagen: “Controles worden lastiger uit te voeren. Met slimme soft-ware kan het proces vereenvoudigd worden. Ook binnen dit project zijn we voortvarend van start gegaan. We zijn bezig een generieke tool te ontwikkelen.” Het derde project heeft betrekking op flexibele robotisering op het vlak van proces en locatie. Innovatie wordt nog te vaak tegengehouden, omdat de terugverdientijd lang is. Door het flexibel in te zetten, moet dat veranderen.

Kennis en ideeën samenbrengen
Het project loopt tot juni 2022. Hak: “Bedrijven kunnen aansluiten. Het is een open netwerk. We hebben startups, MKB’ers en corporates bij elkaar gebracht. Startups en MKB’ers komen veelal moeilijk binnen bij grote bedrijven om ideeën te toetsen. Daarentegen hebben corporates baat bij de innovatiesnelheid van startups en het MKB. Door de samenwerking worden kennis en ideeën samengebracht en kunnen de sterktes van de verschillende bedrijfstypen optimaal benut worden om tot innovatieve oplossingen te komen.”

Translate »