Actieprogramma Asbest en Energie

Limburg wil de koppeling maken tussen de energietransitie én de door het Rijk verplicht gestelde asbestsanering van aan de atmosfeer blootgestelde asbestdaken in 2024. Deze ambitie is beschreven in het Aanvalsplan Asbest en Energie dat op 5 februari 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld.

In het Actieprogramma “Met energie naar Limburg zonder Asbest” laten we zien dat we volop inzetten op het verwijderen van asbesthoudende daken, verduurzaming en opwekking van duurzame energie.

Ons doel

We streven naar een gezonde en veilige leefomgeving en een versnelde realisatie van een duurzame energievoorziening. De doelen die wij vanuit ons coalitieakkoord, het POL en het Energieakkoord stellen zijn:

– een besparing van het energiegebruik van gemiddeld 1,5 procent per jaar;

– een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;

– een versnelling van de asbestsanering in verband met het verbod op de aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken per 1 januari 2024.

. Voor meer informatie: klik hiervoor op deze link

Translate »