AED

Onder de noemer “Hart voor Venlo” werkt O.V. samen met de gemeente om een netwerk van hulpverleners en AED’s te realiseren dat ervoor zorgt dat mensen met een hartstilstand zo snel mogelijk kunnen worden geholpen.

In het najaar van 2015 heeft een groep betrokken Venlonaren de stichting ‘Hart voor Venlo’ opgericht. Ze willen het aantal mensen dat sterft door een plotselinge hartstilstand terugdringen. Via een oproepnetwerk voor reanimatie worden burgerhulpverleners gealarmeerd.

Op Businesspark Noorderpoort heeft O.V. in 2016 een pilot afgerond om dit gebied AED-dekkend te maken.
Dit is als project in 2017 verder uitgewerkt en uitgerold op Noorderpoort, Trade Port Zuid en Spikweien. Voor 2018 en 2019 staat verdere uitrol (indien nodig) op deze bedrijventerreinen en de start op Tradeport op de agenda.

Wilt u meedoen?

Dat kan door uw AED’s in het reanimatienetwerk te registreren en Hart voor Venlo onder de aandacht te brengen van uw BHV-ers. Vanzelfsprekend mag u de stichting ook financieel ondersteunen. Wilt u meer informatie over het initiatief kijk dan op www.hartvoorvenlo.nl of neem contact op via het emailadres hartvoorvenlo@gmail.com

Translate »