Quotum als breekijzer voor vrouwelijke toezichthouders!

Quotum als breekijzer voor vrouwelijke toezichthouders!

LIMBURG – De Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV vindt het positief dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het bindend vrouwenquotum.

Het recente SER-advies stelt onder meer een ingroeiquotum van vrouwen voor RvC-leden van grote bedrijven voor van 30%. Dit moet zorgen voor een radicale trendbreuk. Naast dit ingroeiquotum voor grote bedrijven gaan de belangrijkste grote ondernemingen van Nederland (ca. 5.000) concrete en ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter van het bedrijf. Door daarbij ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten bedrijven de eigen kweekvijver voor vrouwelijk talent.

Nederland scoort slecht als het gaat om vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Meer vrouwen aan de top is een van de thema’s waar de LWV zich al jarenlang voor inzet. “Het quotum voor meer vrouwen in RvC van grote bedrijven is dan ook een goede zaak” zegt Cock Aquarius, die zich als bestuurslid van de LWV o.a. inzet voor meer vrouwen in topposities van bedrijven. “Deze aanpak wordt al langere tijd in Duitsland gehanteerd en moet voor een echte versnelling zorgen. Zonder quotum gaat het veel te lang duren. Wij hebben vrouwelijke ondernemers aangespoord zich te registreren via een speciale database (topvrouwen.nl) en hebben masterclasses georganiseerd m.b.t. toezichthouden. Met een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in de raden van commissarissen is er een betere besluitvorming. Er worden immers meer aspecten meegenomen.”

Translate »