Stagepact: voor goede stages mbo-studenten

Stagepact: voor goede stages mbo-studenten

De mbo-studenten van nu zijn de vakmensen van morgen. Vakbekwame medewerkers zijn essentieel voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving. Het is dan ook belangrijk dat studenten kunnen rekenen op een prettige en goede eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Op de website www.ondernemen.nl/stagepact zijn tips, tools en goede voorbeelden te vinden om als werkgever stages nóg meer te verbeter.

In de praktijk blijkt dat veel mbo-studenten vinden dat ze onvoldoende begeleiding krijgen tijdens stages en ervaren ze nog te vaak stagediscriminatie. Met o.a. het ministerie van OCW, de MBO Raad en SBB is afgesproken om de komende jaren te werken aan het nóg beter maken van stages voor mbo-studenten. Samen met alle betrokken vertegenwoordigers van studenten, scholen en werkgevers wil de overheid dit met o.a. Stagepact MBO 2023-2027 verbeteren. Onderdeel hiervan zijn:

  • betere begeleiding van alle studenten tijdens een stage of leerbaan;
  • voorkomen van stagediscriminatie;
  • creeren van voldoende stageplaatsen;
  • passende vergoedingen voor studenten.

Zo’n 250.000 erkende leerbedrijven zorgen dagelijks voor een goed verloop van de mbo-stages. Ook wij van Ondernemend Venlo stimuleren het optimaliseren van stageplaatsen, daarom promoten de website www.ondernemen.nl/stagepact. Daarop vind je tips, tools en goede voorbeelden om als werkgever stages nóg beter te maken, voor student en bedrijf. Dus investeer mee in de toekomst en check je stageplek! Je kunt meer lezen over Stagepact op de website: Stagepact mbo 2023-2027 | Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) | Rijksoverheid.nl

Een goede, positieve en veilige mbo-stage voor iedereen. Dat is waar we voor gaan. Met het Stagepact zorgen bedrijven en scholen samen voor voldoende stageplaatsen, goede begeleiding, passende vergoedingen en een stage zonder stagediscriminatie. Zo werken we samen aan de best mogelijke leerervaring in de praktijk. Kijk wat jij kunt doen op de site Ondernemen.nl over Stagepact

Translate »