Start Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie

Start Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie

Op 2 juli werd bij Leolux in Venlo het startschot gegeven voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maak | Smartindustrie, hét antwoord op de technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze regio.

Intitiatiefnemers
Door initatiefnemers TechnoValley, Ondernemend Venlo, Gilde Opleidingen, Fontys Venlo en Keyport zijn met nog meer partijen veel inspanningen geleverd om dit centrum van de grond te krijgen.

De maakindustrie (17% van de bedrijven in Limburg heeft hier mee te maken) stelt steeds hogere eisen aan hun medewerkers. De producten worden complexer, de wensen van de klanten veranderen steeds sneller en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.
Om te voorzien in de behoefte aan voldoende gekwalificeerd technisch personeel dat met deze veranderingen om kan gaan, is deze publiek-private samenwerking voor het centrum gestart.

De CIV gaat ervoor zorgen dat mbo- en hbo-onderwijs beter op de vraag uit het bedrijfsleven aansluit.

CIV Maak | Smartindustrie gaat van start met 4 programmalijnen:

>Een meester-gezel in het leven roepen. De vakman binnen het bedrijf draagt kennis, vaardigheden en houding over aan de (potentiële) junior werknemer.
>Modulair onderwijs ontwikkelen in samenspraak met het regionale bedrijfsleven.
>Een doorlopende leerlijn engineering-mechatronica bij Gilde Opleidingen en Fontys Venlo ontwikkelen in samenspraak met het bedrijfsleven.
>Een platform onderwijs-bedrijfsleven ontwikkelen. Met als doel: kennisdeling, imago versterking, werving en krachtenbundeling.

Translate »