Start nieuwbouw op Brightlands Campus Greenport Venlo

Start nieuwbouw op Brightlands Campus Greenport Venlo

Op 12 februari is de officiële bouwstart van Brighthouse – een nieuw gebouw voor kantoren en laboratoria – op Brightlands Campus Greenport Venlo. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden. De ontwikkelingen gaan snel op de campus en de uitbreiding is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en Innovatoren door de snelle groei nagenoeg vol zijn. Provincie en gemeente Venlo investeren 18 miljoen in dit gebouw dat een plek krijgt achter de Innovatoren.

Snelle ontwikkeling
Gedeputeerde Hubert Mackus: “In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de Brightlands Campus Greenport Venlo uit te laten groeien tot ‘place to be’ voor innovaties in gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie. De bouw van het Brighthouse is de volgende stap binnen die ontwikkeling.”

Vijf bouwlagen
Ruud van Heugten, directeur Campus Vastgoed Greenport Venlo: “Vanwege de snelle groei moesten we als Campus Vastgoed Greenport Venlo tijdig voor nieuwe huisvestingsmogelijkheden zorgen. Hiervoor hebben we slim gebruik gemaakt van ervaringen bij Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, waar in 2019 twee Brighthouses in gebruik zijn genomen.”

Het Brighthouse in Venlo telt vijf lagen en is een kopie van de Brighthouses in Sittard-Geleen. Ruud van Heugten: “Telkens opnieuw het wiel uitvinden is niet innovatief. Kopiëren betekent lagere kosten, minder kans op fouten en snellere bouw. Daardoor kunnen we al medio 2021 over dit gebouw beschikken en bedrijven en instellingen goede kantoor- en laboratorium-ruimtes te huur aanbieden.”

Greenport start bouw Floriade terrein

Unieke plek voor innovaties
Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo: “Voor de verbindende rol van de Brightlands Campus is het belangrijk dat er een nieuw onderzoeksgebouw erbij komt. Op de campus komen bedrijven en kennisinstellingen samen op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en biocircular economy. Zo ontstaan unieke kansen om gezamenlijk innovatie te versnellen, in de gehele agrifood keten, gericht op de behoefte van de consument. De Brightlands campus zal met deze voorzieningen haar positie in de regio versterken, met een EU-regionale en landelijke magneet voor onderzoek en innovatie voor grote en kleine bedrijven. We verwachten een stevige groei, zowel in innovaties, R&D en in aantallen bedrijven.”

Bedrijfsleven omarmt campus
Erwin Boom, wethouder van de gemeente Venlo: “De komst van het Brighthouse laat zien dat ook het regionale bedrijfsleven Brightlands Campus Greenport Venlo heeft omarmd en dat alle betrokken partijen het volste vertrouwen hebben dat de campus mede de toekomst van Venlo en de regio gaat bepalen.”

Translate »