Start scholingstraject Hybride Techniekopleider 1 september

Start scholingstraject Hybride Techniekopleider 1 september

ROERMOND – Op 1 september 2020 start het scholingstraject Hybride Techniekopleider Limburg bij Gilde Opleidingen in Roermond.

Met dit innovatieve traject willen de technische branches in samenwerking met de regionale (V)MBO’s de verbinding tussen theorie en praktijk versterken in het technisch beroepsonderwijs. De deelnemers zijn vakmensen en komen uit het bedrijfsleven. Na dit traject kunnen zij aankomende vakmensen opleiden en begeleiden tot de toekomstige professionals in technische beroepen.

Wat is het resultaat van het traject:
Het traject leidt op tot het landelijk erkende Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD).
De opgeleide Hybride Techniekopleider kan bijvoorbeeld:

  • Lesprogramma’s ontwikkelen en opleiding geven aan collega’s in het bedrijf waar de deelnemer zelf werkt
  • Het regionaal versterken van het regulier praktijkonderwijs door het geven van gastcolleges en
  • Jongeren, instromers en werkenden in andere branches enthousiast maken voor technische banen.

Hybride Techniekopleiders
Met Hybride Techniekopleiders worden mensen bedoeld die werkzaam zijn en blijven in het bedrijfsleven en in deeltijd nevenactiviteiten verrichten als praktijkopleider in het bedrijfsleven, als gastdocent in het onderwijs of als techniekambassadeur in Limburg. Het uiteindelijke doel van het traject is te zorgen voor voldoende goed opgeleide praktijkopleiders voor technische beroepen in Limburg én meer praktijkervaring binnen het onderwijs te brengen.

Samenwerking
Het traject Hybride Techniekopleider in Limburg is een initiatief van de Techniekcoalitie Limburg en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB/A+O Metalektro/OOM), Bouwend Nederland, de participerende Limburgse (V)MBO’s en opleider Fontys. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. Met dit traject wordt een bijdrage geleverd aan het vernieuwen en versterken van de Limburgse kennis- en opleidingsinfrastructuur in de techniek.

De opleiding
De opleiding begint op 1 september 2020. Op basis van intakegesprekken wordt een persoonlijke route uitgestippeld. Gedurende 18 opleidingsbijeenkomsten worden de lerende professionals opgeleid in didactiek en pedagogiek. Deze lesbijeenkomsten vinden  plaats bij Gilde Opleidingen – Kasteel Hillenraedtstraat 1, 6043 HA Roermond van 16.00 tot 20.30 uur. Er worden stagemomenten gepland in het (V)MBO om praktijkervaring op te doen als gastdocent. De opleiding wordt verzorgd door docenten van Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen.

Iedereen die interesse heeft in dit traject, kan contact opnemen met de Techniek coalitie Limburg: www.techniekcoalitielimburg.nl

Translate »