Statusupdate inzake ontwikkeling van Albertushof

Statusupdate inzake ontwikkeling van Albertushof

VENLO – Ondernemend Venlo heeft als belangenbehartiger voor de ondernemers in 2018 een enquête uitgeschreven inzake deze plannen en hebben wij de uitkomsten van deze enquête gedeeld met u en de gemeente Venlo. Ook hebben wij met u afgesproken om u periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

De gemeente heeft het bestuur bevestigd dat de initiatiefnemers van het plan voor de ontwikkeling van Albertushof op bedrijventerrein Noorderpoort vóór 1 maart 2020 stukken heeft aangeleverd die benodigd zijn bij de beoordeling en besluitvorming omtrent een ontwerp bestemmingsplan. De aangeleverde documenten worden thans beoordeeld door de gemeente. Van verdere besluitvorming is nog geen sprake.

Toezegging
De gemeente heeft toegezegd het bestuur nader te informeren zodra er ontwikkelingen zijn. Daarna zullen wij u uiteraard zo spoedig mogelijk nader infomeren, mede met het oog op de termijn voor het indienen van een zienswijze.

Eerder bericht:

Statusupdate inzake plannen arbeidsmigrantenhuisvesting op Albertushof

Translate »