Studenten HAS Hogeschool dragen bij aan een betere wereld

Studenten HAS Hogeschool dragen bij aan een betere wereld

Op het gebied van voedselvoorziening, klimaatverandering en energie staan we voor omvangrijke uitdagingen. HAS Hogeschool stoomt studenten klaar om met die uitdagingen aan de slag te gaan in de sectoren agro, food en leefomgeving. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn verankerd in een vernieuwd onderwijsprogramma. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan oplossingen voor de dag van morgen.

Tekst: Wesley Hegge

“We merken dat steeds meer jongeren het belangrijk vinden een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij”, zegt Frans van Leijden, directeur bij de HAS Hogeschool en verantwoordelijk voor new business development. “Ze zien welke gevolgen bijvoorbeeld de klimaatverandering heeft. Wereldwijd, maar ook in de directe omgeving.”

Uitdagingen van de toekomst
Met 3800 hbo-studenten, 600 cursisten en 450 medewerkers staat bij HAS Hogeschool de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal. Vanuit de vestigingen in Den Bosch en Venlo leidt HAS Hogeschool studenten op in de richting van agro, food en leefomgeving. De instelling kent een lange geschiedenis, maar heeft het vizier meer dan ooit op een uitdagende toekomst gericht.

Onlangs heeft de school zijn missie opnieuw bepaald. “We leggen de lat hoog. Daarom hebben we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) onderdeel gemaakt van het onderwijs. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. We willen onze studenten kennis en vaardigheden bijbrengen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan uit–dagingen als voedselzekerheid, de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, het verbeteren van de bodem, gezond eten, een gezonde leefomgeving, het terugdringen van welvaartsziekten en het tegengaan van klimaatverandering.

Kennis en praktijk
Kennisontwikkeling stopt nooit. “We verzorgen onderwijs voor snel veranderende sectoren. Dankzij vijftien lectoraten vindt er voortdurend kennisontwikkeling plaats. We leggen  op maatschappelijk relevante terreinen verbindingen tussen onderwijs, beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Zoals groene gezondheid, healthy farming en future food systems.”

Hierbij onderscheidt de onderwijsinstelling zich door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. “Ons concept voorziet in een samenwerking tussen studenten en professionals die continue werken aan innovatieve oplossingen voor de vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Ze kunnen hun talenten direct gebruiken voor het bedenken van oplossingen waar het bedrijfsleven verder mee kan. De ervaring die ze opdoen, blijkt enorm waardevol in hun carrière.”

Partnerbedrijven
In totaal heeft HAS Hogeschool zo’n honderd partnerbedrijven aan zich gekoppeld. “Denk aan een onderzoekscentrum als Feed Design Lab, maar ook versmarkt Beej Benders. Beej Benders fungeert bijvoorbeeld als een living lab en co-creatie voor foodconcepten van studenten. Terwijl bij Feed Design Lab onderzoek wordt gedaan naar het veevoer. Het meest gebruikte eiwit in de dierenindustrie is nog steeds soja, afkomstig uit Zuid-Amerika. Daar sneuvelen regenwouden voor de teelt. Dus doen wij onderzoek naar alternatieve grondstoffen.”

Deze bedrijven geven de studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Zowel studenten als het bedrijfsleven gaan voor een betere wereld. Bedrijven staan te springen om nieuwe ideeën. Daarmee behouden ze hun voortrekkersrol. Het werkt twee kanten op.

Nieuwe opleidingen
Het opleidingsinstituut blijft zich continue vernieuwen. Met de nieuwe opleiding Healthy Living wordt het domein gezondheid versterkt. “Dat is een opleiding die bewust aansluit bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Studenten bedenken nieuwe concepten om de gezondheid van mensen op het gebied van voeding en de leefomgeving te verbeteren.”

Binnen de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness startte dit schooljaar in Venlo ook een nieuwe richting: Paard en gezelschapsdieren. “De paardensector is economisch zeer sterk en vaak internationaal georiënteerd. Er spelen specifieke vraagstukken. Dat gaat veel verder dan verzorging van paarden. Studenten leren onder meer over de financiële zaken, logistieke uitdagingen en marketingconcepten.”

Translate »