Subsidie e-trucks per 9 mei

Subsidie e-trucks per 9 mei

Transportondernemers kunnen vanaf 9 mei subsidie krijgen voor de aanschaf van een batterij-elektrische of waterstoftruck. Dit jaar gaat het om een subsidiepot van 13,5 miljoen euro.

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal via subsidie en belastingvoordeel tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan tien werknemers, loopt dat op tot 60%.

AanZET-regeling
Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat maakt de subsidieregeling definitief bekend in de Staatscourant. Deze zogenoemde AanZET-regeling loopt tot begin 2027. Tot en met 2024 komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar, waarvan een derde dit jaar. Het kabinet werkt nog aan het budget na 2024, ‘in lijn met de wens daartoe vanuit de Tweede Kamer en de sector’.

Onder de ongeveer 160.000 vrachtwagens in Nederland zijn nog maar 202 schone trucks. Het ministerie wil dat het er over drie jaar minimaal 1.000 zijn. In 2030 moet dat aantal zijn opgelopen tot zo’n 16.000. Tien jaar later moeten alle nieuwe vrachtauto’s schoon zijn.

Niet voldoende
Duidelijk is wel dat de nu gepubliceerde regeling niet voldoende is om al die trucks te subsidiëren. Uitgaande van een gemiddelde subsidie van 80.000 euro voor de zwaardere e-trucks biedt de regeling ruimte voor 500 elektrische vrachtauto’s in de komende jaren, heeft brancheorganisatie TLN berekend.

Volgens het kabinet kost een batterij-elektrische vrachtauto nu grofweg 300.000 euro. Dat is 2 ton duurder dan een vergelijkbare dieseltrekker. Een grote onderneming die een dergelijke vrachtwagen wil aanschaffen vanaf komende juni 60.000 euro aan subsidie tegemoet kan zien vanuit de AanZET-regeling. Via de milieu investeringsaftrek (MIA) komt daar nog eens een kleine 34.000 euro aan subsidie bij. Onder de streep kost de truck de ondernemer daardoor nog ruim 206.000 euro.

Volgens het kabinet nemen de kosten per kilometer voor elektrisch vervoer steeds verder af. Door een subsidie bij aanschaf wordt de drempel om te investeren in een schoon alternatief lager.

Steuntje in de rug
Volgens Heijnen heeft iedereen baat bij schoon vrachtverkeer. Voor het klimaat, onze schone lucht, en ook voor de concurrentiekracht van de logistieke sector in ons land. Elektrische vrachtwagens zijn een stuk duurder dan dieselvrachtwagens. Daarom is er voor ondernemers die overstappen een financieel steuntje in de rug.

Laadinfrastructuur is overigens geen onderdeel van de nieuwe regeling. ‘Om te zorgen dat de elektrische wagens ook probleemloos overal in ons land kunnen rijden, zijn overheden samen met de netbeheerders druk aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen en waterstoftankstations zijn’, meldt het kabinet.

Lees hier de informatie van RVO: Subsidies-financiering

Translate »