Subsidieoproep CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Subsidieoproep CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Wil je innoveren en ben je op zoek naar complementaire partners over de grens? Door kmo’s en mkb’s zoals jij te ondersteunen in deze zoektocht en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren krijgt bestaand potentieel in de grensregio via CrossRoads een flinke steun in de rug. Op dinsdag 6 februari aanstaande is er een online infosessie waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. 

Online infosessie Crossroads via Teams
Dinsdag 6 februari 2024
10.00 – 11.00 uur

Tussen 1 maart en 26 april 2024 staat de tweede subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open. Het project subsidieert innovaties rondom duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, industrie 4.0/digitalisering of gezondheidszorg. We nodigen je uit om op 6 februari vrijblijvend deel te nemen aan de online infosessie. De CrossRoads-adviseurs beantwoorden jouw vragen en helpen je op weg bij het indienen van je subsidieaanvraag. Wil je jouw projectidee toetsen of ben je op zoek naar een partner over de grens? Boek dan aansluitend op de infosessie een afspraak met een van de adviseurs.

Meld je hier aan voor de infosessie op 6 februari: Online Infosessie 6 februari Crossroads Vlaanderen

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, industrie 4.0/digitalisering en gezondheidszorg. CrossRoads Vlaanderen-Nederland focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan:

  • Duurzaam gebruik van grondstoffen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0/Digitalisering
  • Gezondheidszorg

Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de vier transitieprioriteiten. Wil je hiervoor graag over de landsgrenzen heen samenwerken met andere bedrijven. En wil je meer weten over de subsidieoproep, dan kun je mailen of bellen met Lisette Tilmans, tel: +31 (0)6 15 21 75 51.

Translate »