Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend 19 november

Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend 19 november

De gemeente Venlo en Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (samenwerkingsverband Stichting Groen Licht Noord- en Midden-Limburg, Humanitas afdeling Noord-Limburg en Emmaus Feniks) nodigen u van harte uit het symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij te wonen.

Datum: 19 november 2019
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Locatie: Theater ‘de Maaspoort’ – Frans Boermanszaal

Wat?
De gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) willen in een bredere samenwerking met en tussen werkgevers op het bedrijventerrein een gedegen sociale structuur neerzetten voor burgers, ondernemers en hun medewerkers. Een sociale structuur waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen participeert waardoor, met goede begeleiding, het ziekteverzuim aanzienlijk kan worden teruggebracht. Kortom; Wij streven naar een vitale gemeenschap!

Waarom?
62% van de mensen op de werkvloer heeft financiële problemen, 16% van de Venlose bevolking is laaggeletterd (landelijk gemiddelde is 11%),  20% van de echtscheidingen (totaal 35%) eindigt in een vechtscheiding. Daarnaast neemt het aantal burgers ouder dan 40 jaar dat zich eenzaam voelt toe en staat de arbeidsmarkt stevig onder druk.
Al deze feiten hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit en de werksfeer. Het gevolg is dat het ziekteverzuim toeneemt.

Deelname
Het programma van het symposium kunt u lezen op de website van venlonderneemt.
Deelname is gratis. Echter, meldt u zich aan en bent u niet aanwezig op 19 november dan moeten wij u 20 euro in rekening brengen voor de gemaakte kosten.  U kunt zich aanmelden via de www.venlonderneemt.nl/ onder vermelding van uw naam, het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de functie die u daar bekleedt.
Hebt u vragen over het symposium, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van het PVOV via  welkom@venlonderneemt.nl Wij hopen u op 19 november te mogen begroeten in ‘de Maaspoort’.

Translate »