Techno Valley en Ondernemend Venlo: Samen groeien naar hightech maakindustrie

Techno Valley en Ondernemend Venlo: Samen groeien naar hightech maakindustrie

Wie Venlo zegt, zegt logistiek en agro. Toch is het de maakindustrie die zorgt voor de meeste toegevoegde economische waarde. Techno Valley stimuleert circa 120 maakbedrijven tot meer samenwerking. Dat gebeurt aan de hand van vijf speerpunten: branding, war 4 talent, circular design, new technologies en process optimization. Ondernemend Venlo heeft hiermee een krachtige partner om de economische groei van de regio versnellen.

Tekst: Wesley Hegge

In de regio is de maakindustrie met bedrijven die tot de wereldtop behoren sterk vertegenwoordigd. Bovendien bestaan er veel crossovers met de agrofood- en logistieke sector. “Het is een enorm krachtige sector bestaande uit prachtige hightechbedrijven”, zegt Jan Houwen, directeur van Volantis en voorzitter van Techno Valley (T.V.). “Dat begint langzaam maar zeker zichtbaar te worden.”

Kenmerkend voor de sector is dat de bedrijven gericht zijn op specifieke producten en diensten. “Daardoor hebben ze onderling weinig contact. Wat jaren geleden al duidelijk werd, was dat als we de regionale economie willen versterken, we verbindingen moeten leggen.”

Flinke groei
Om dat vorm te geven werd in 2013 T.V. opgericht. “Je ziet dat ontwikkelingen wereldwijd steeds sneller gaan. Als bedrijven kennis en ervaring delen, kunnen ze innovatieve oplossingen en producten voor maatschappelijke uitdagingen over de hele wereld ontwikkelen. We willen een kenniscluster tot stand brengen, vergelijkbaar met Brainport Eindhoven. De gemeenten in Noord-Limburg zetten nu in op de gezondste regio. Wat mij betreft zouden we daar hightech aan moeten toevoegen: de gezondste hightech regio.”

De harde kern van T.V. bestaat uit circa 35 leden. “Dit zijn de koplopers in de maakindustrie. Denk aan Océ Canon, Nedinsco, Vostermans en Weir Minerals. De krachtigste kern zit hier in Venlo. We hebben ons gebied uitgebreid naar Midden-Limburg en Noord-Brabant. Zo zijn Rockwool uit Roermond en Marel Stork Poultry Processing en MSD Animal Health uit Boxmeer inmiddels verbonden aan Techo Valley. We activeren nu zo’n 120 maakbedrijven in de regio. We zien veel kansen op de as naar Eindhoven. Brainport Eindhoven is het kloppende hart van de hightechindustrie, met de High Tech Campus als paradepaardje.”

Ondernemend Venlo
Voor de belangenbehartiging in de maakindustrie werkt Ondernemend Venlo (O.V.) samen met T.V. Zodoende is Houwen tevens voorzitter van de commissie maakindustrie van O.V. “We willen de economische waarde in Noord- en Midden-Limburg verdubbelen naar 4 miljard euro in 2030. Samenwerken is de sleutel tot succes. Met bedrijven onderling, maar ook met overheden en onderwijsinstellingen.”

Houwen juicht het toe dat in triple helix verband Gilde Opleidingen, Hogeschool Fontys, elf maakbedrijven en de provincie afgelopen zomer het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie (CIVM) hebben gelanceerd. “Het is een uniek onderwijsprogramma waarbij studenten opgeleid worden bij hun toekomstige werkgevers. Dat moet ervoor zorgen dat maakbedrijven ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken.”

Luc Willemsen en Julie Lemmen

Speerpunten
Binnen T.V. speelt het arbeidsmarktvraagstuk ook een belangrijk rol. Eind vorig jaar werden tijdens een strategische sessie de grootste uitdagingen in kaart gebracht. “Die hebben we vertaald naar concrete speerpunten: branding, war 4 talent, circular design, new technologies en process optimalization. Branding is nodig om de maakindustrie een gezicht te geven. Met name Brainport Eindhoven is een regio die internationaal sterk bekend is. Minder bekend is dat ook in de regio Venlo de maakindustrie zeer sterk is vertegenwoordigd. Als je jong talent wil aantrekken en behouden is het nodig om onze wereldbedrijven zichtbaar te maken. Binnen de war 4 talent zouden we de hr-afdelingen van verschillende bedrijven kunnen laten samenwerken.”

T.V. gaat praktisch te werk. Aan alle speerpunten zijn werkgroepen gekoppeld. Die werkgroepen staan onder leiding van een ondernemer of programma-manager uit het bedrijfsleven. “We willen in de werkgroepen de kracht van ondernemers, kennisinstellingen en overheidsinstellingen samenbrengen.”

www.ondernemendvenlo.nl/commissie-maakindustrie

Translate »