Techsharks: Niet zozeer arbeidsbemiddelaar, maar werkgever van de toekomst

Techsharks: Niet zozeer arbeidsbemiddelaar, maar werkgever van de toekomst

Techsharks, gevestigd in diverse plaatsen in Nederland, onder meer in Nijmegen, Eindhoven, Weert en Maastricht, begon 17 jaar geleden als traditionele arbeids-bemiddelaar. In de periode daaropvolgend veranderde de arbeidsmarkt echter dusdanig dat een jaar of drie geleden besloten werd tot een omslag, vertellen Nicky Minten en Rachel Cleutjens van Techsharks in Weert.

Tekst: Jac Buchholz

“Waar het ooit om een vast contract draaide, daar zie je nu een grote mate van flexibilisering. Medewerkers willen zich blijven ontwikkelen en doorgroeien, stappen daardoor makkelijker over van het ene naar het andere bedrijf. Dat zette ons aan het denken. Hoe kunnen we daar adequaat op inspelen?”

Beleving
“Vroeger deden we alles op het gebied van arbeidsbemiddeling, zowel detacheren als werving & selectie. Daarin waren we zeer succesvol, maar de markt vraagt nu iets anders. Daarom hebben we het accent verschoven van traditionele arbeidsbemiddelaar naar de werkgever van de toekomst. Met de ambitie in 2020 de beste werkgever te zijn.” Daarbij is de beleving van de medewerkers die via Techsharks aan de slag gaan een belangrijk aspect, merkt Cleutjens op. “Oog hebben voor de mensen is daarbij nog belangrijker dan voorheen. Goede arbeidsvoorwaarden eveneens.” Minten zegt dat medewerkers die via Techsharks aan het werk gaan weliswaar bij andere bedrijven terecht komen – dat is nog altijd de bemiddelingsrol – maar het idee moeten hebben dat ze bij hun in dienst zijn. “Daarom nemen we tegenwoordig vrijwel iedereen, die binnen het Techsharks-profiel passen proactief in dienst, zonder dat er al echt een opdracht is. We zien ze ook als onze collega’s, externe collega’s. Ze krijgen een volwaardig contract, zeer goede arbeidsvoorwaarden, een auto, de mogelijkheid tot diverse opleidingen en veel persoonlijke begeleiding. Vanuit de ambities die ze hebben, zoeken we een passende functie.”

Wisselwerking
Het centraal stellen van de medewerker en hem of haar een optimale werkomgeving bieden, heeft ook zijn weerslag op de bedrijven waar ze terechtkomen, vervolgt Minten. “Die kunnen rekenen op zeer gemotiveerde toppers.” Zoals de vestiging van het concern Bosch in Weert. Het wereldwijd actieve bedrijf maakt in Weert verticale vul- en sluitmachines voor onder meer snoepverpakkingen. Manager Marcel Kuipers vertelt dat de Weerter vestiging beschikt over eigen afdelingen R&D en engineering waar prototypes worden ontwikkeld en dat er een centre of competence is. Van de 230 mede-werkers zijn er altijd wel enkele afkomstig van Techsharks, zegt hij, afhankelijk van de conjuncturele ontwikkelingen. De samenwerking bestaat alweer een aantal jaren, geeft hij aan, en heeft een divers karakter. “Het gaat verder dan het plaatsen van medewerkers, er is sprake van een wisselwerking waarbij we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mocht het bijvoorbeeld nodig zijn om mensen in het kader van scholing aan een werkplek te helpen, dan kunnen wij daar een rol in spelen.”

Enthousiast en betrokken
Het is naast de kwaliteit van de mensen die van Techsharks afkomstig zijn zeker ook de prettige, transparante samenwerking die Kuipers bijzonder aanspreekt. “Alles gebeurt in alle openheid en in goed overleg. Er wordt zorgvuldig gekeken naar het profiel van de mede-werkers, of dat aansluit bij onze wensen, maar ook naar eventueel aanvullende trainingen om iemand nog beter te laten aansluiten bij dat profiel. Zoals Nicky en Rachel al aangeven staat de medewerker bij hun centraal. Dat merken wij ook. De medewerkers voelen zich verbonden met Techsharks en zijn enthousiast en betrokken. Daarnaast is het prettig dat de contactpersonen regelmatig binnenlopen, niet alleen formeel maar ook informeel. Dat draagt eveneens bij aan de goede band.”

Nicky en Rachel knikken instemmend, ja, ze zijn op de goede weg. Maar hebben nog wat stappen te zetten. “We gaan onze benadering intensiveren en daarbij blijft de mens centraal staan. Die willen we maatwerk bieden, zoals we onze opdrachtgevers maatwerk willen bieden. Dat betekent onder meer nauwer contact met het onderwijs, bedrijven en natuurlijk potentiële medewerkers, het bekijken van aanvullende scholing en stagemogelijkheden en het continu de ogen op de markt houden, op zoek naar nieuwe toppers die de potentie en ambitie hebben om een echte Shark te worden. Ons motto is niet voor niks: Why stay a fish if you can be a shark?”

Translate »