Tegemoetkoming energiekosten mkb

Tegemoetkoming energiekosten mkb

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is een compensatieregeling voor de gestegen gas– en elektriciteitskosten bij het mkb. De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. De tegemoetkoming is van toepassing voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, met een maximaal bedrag van € 160.000. RVO bepaalt vooraf of een ondernemer voldoet aan de energie-intensiteitseis.

Subsidie
RVO vraagt een schatting van het jaarverbruik op bij de netbeheerder. Let op, als het verbruik in 2022 flink is gewijzigd, klopt deze schatting mogelijk niet. Dit kan bij de aanvraag worden gemeld. De subsidie wordt berekend aan de hand van modelprijzen over 2023 die worden vastgesteld door CBS. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat er vooraf niet precies bepaald kan worden hoeveel de definitieve subsidie zal bedragen. Daarom wil RVO werken met een voorschot van 35%. Hiermee wordt het risico op terugbetaling verkleind. De definitieve subsidie wordt in 2024 vastgesteld.

Voorwaarden
U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 160.000.
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming zijn:

  • De onderneming moet voldoen aan de Europese mkb-definitie. Dit betekent dat verbonden
    ondernemingen, zoals bedrijven met meerdere locaties, als één bedrijf worden gezien. Een aanvraag wordt op groepsniveau ingediend.
  • TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. Dit heet de energie-intensiteitseis. Let wel op, hierbij wordt niet gekeken naar de werkelijke energiekosten.

Aanvragen kan tot en met 2 oktober 2023
De TEK is open tot en met 2 oktober 17:00 uur, aanvragen die later worden ingediend komen niet meer in aanmerking.

Aanvragen kan via het portaal van RVO. Om in te loggen is eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Zzp’ers of eenmanszaken kunnen ook inloggen met DigiD. Meer informatie? Kijk dan op koenenenco.nl/tegemoetkoming-energiekosten-energie-intensief-mkb-tek/.

Translate »