Tegemoetkoming saneren asbestdaken

Tegemoetkoming saneren asbestdaken

Gesaneerde asbestdaken zijn per direct vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit.

Het amendement werd ingediend door SGP-Kamerlid Chris Stoffer en gesteund door Pieter Omtzigt (CDA) en Erik Ziengs (VVD). Met de maatregel wil de Kamer boeren en bedrijven die nog een asbestdak moeten saneren tegemoet komen in de kosten.

De vrijstelling kost de overheid tot 2024 38 miljoen euro. Om deze post af te dekken gaat het tarief van de afvalstoffenbelasting met 73 cent omhoog naar 32,12 euro per 1000 kilogram afvalstoffen. Alleen asbestplaten die dienden als dakbedekking vallen onder de vrijstelling. Voor met grond of bouwpuin vermengde asbest blijft de afvalstoffenheffing gelden.

Alfred Jansen, LTO-bestuurder met portefeuille Veiligheid & Pacht, heeft in Den Haag gepleit voor deze financiële verlichting. Hij berekent dat de vrijstelling boeren ongeveer 50 cent per vierkante meter gesaneerd dak scheelt. Jansen: “Dit is een positieve stap om de agrarische sector tegemoet te komen bij de grote opgave om de asbestdaken te saneren. Hiermee willen we ook voorkomen dat asbest illegaal op landbouwgrond of in de natuur wordt gestort”, aldus Jansen

 

Bron: wij limburg

 

 

Translate »