Tips opvang vluchtelingen

Tips opvang vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote stroom vluchtelingen. Ook hier in Venlo zijn er diverse initiatieven opgezet om de vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Maar waar moet je eigenlijk op letten zodat het goed geregeld is en je achteraf niet in de problemen komt. Van onze verzekeraar kregen wij enkele tips.

Voor de opvang van vluchtelingen dient vooraf toestemming vanuit de gemeente te worden verkregen met betrekking tot de gewijzigde bestemming van de betreffende locatie. De gemeente beoordeelt of de locatie voldoet aan het bouwbesluit en alle veiligheidseisen. Ook dient vooraf overleg met de brandweer plaats te vinden over de brandveiligheid in en om het pand.

Neem in geval van opvang van vluchtelingen altijd contact op met uw verzekering aangezien er mogelijk sprake is van bestemmingswijziging en/of risicoverzwaring. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de dekking onder de brandpolis. Op individuele basis kunnen zij u adviseren over de te nemen maatregelen.

Mocht u van plan zijn of gevraagd worden om op een verzekerde locatie tijdelijke opvang en huisvesting te bieden aan deze vluchtelingen, onderstaand een aantal praktische tips. Deze tips zijn gericht op het voorkomen van schade aan gebouwen en bedrijfsuitrusting/inventaris. Uiteraard ook om de veiligheid van de vluchtelingen en andere personen in het gebouw te borgen.

Preventietips

 • Verbod op roken in de gebouwen.
 • Gebruik metalen afvalbakken met vlam dovende deksels.
 • Verbod op open vuur in de gebouwen.
 • Maak afspraken over het gebruik van kaarsen en waxinelichtjes en let op het veilig gebruik hiervan.
 • Wees alert op het gebruik van lokale bijverwarming en/of elektrische kachels.
 • Plaats voldoende blusmiddelen en houdt deze in werkvaardige toestand. Zorg dat de blusmiddelen goed bereikbaar zijn.
 • Probeer het bereiden van maaltijden centraal of extern te organiseren.
 • Houd toezicht op het gebruik van elektrische apparatuur, de kwaliteit van de apparatuur en het aantal ingeschakelde apparaten. Zorg voor voldoende veilige aansluitpunten.
 • Plaats voldoende rookmelders.
 • Sla afval op een veilige manier op en op ruime afstand van het gebouw. Ruim zwerfafval op.
 • Zorg voor voldoende professioneel toezicht en bedrijfshulpverleners, zowel overdag als ’s nachts.

De gemeente Venlo heeft meer informatie op hun website, klik hiervoor op onderstaande link:

Aanbieden van hulp opvang vluchtelingen

Translate »