Top maakbedrijven Noord-Limburg lanceert plannen

Top maakbedrijven Noord-Limburg lanceert plannen

De Noord-Limburgse maakindustrie is de belangrijkste drager van de regionale economie. De 300 maakbedrijven die in de regio gevestigd zijn genereren jaarlijks 7,5 miljard euro aan waarde. Dit is 33% van het totaal bruto regionaal product! 21 van deze bedrijven zijn wereldmarktleiders. Om deze kopposities te behouden wil de maakindustrie gezamenlijk innoveren en samenwerken. De 70 eigenaren en directeuren van maakbedrijven kwamen bij Canon bijeen op initiatief van Land van de Makers.

Samenwerken versnelt innovatieve vermogen
Tijdens het evenement benadrukte Canon’s Senior Vice President Manufacturing & Logistics en voorzitter van Land van de Makers Dick Moerkens het belang van samenwerken. 

“De huidige ontwikkelingen in de markt gaan erg snel en het vraagt veel van ondernemers om die bij te benen. Juist door samen te werken, van elkaar te leren, kennis te delen en zoveel mogelijk bedrijven erbij te betrekken, kunnen maakbedrijven in de regio hun concurrentiekracht behouden en vergroten. Er zijn nu al programma’s opgesteld voor lean manufacturing en circulariteit zodat bedrijven qua innovatie en efficiency competitief blijven en duurzaam kunnen doorgroeien. Dit laatste is ook weer ontzettend belangrijk om talentvolle mensen te werven. Op HR gebied zien we nu al mooie samenwerkingen ontstaan tussen de bedrijven.” 

Land van de Makers biedt burgemeester actieprogramma aan
Aandachtige deelnemer van het evenement was burgemeester Antoin Scholten van Venlo.

Hij kreeg het Actieprogramma Maakindustrie Noord-Limburg uitgereikt. Dit actieprogramma is opgesteld door leden van Land van de Makers en Crossroads. “Door als ondernemers onze investeringen te bundelen en samen te werken kan er vanuit de regionale gemeenten subsidiair worden bijgedragen. Een zeer positieve ontwikkeling.” Aldus Dick Moerkens. 

Burgemeester Antoin Scholten gaf aan bijzonder blij te zijn met het initiatief van Land van de Makers. “De maakindustrie is ontzettend belangrijk voor de regio en er zijn regionaal én euregionaal diverse mogelijkheden op het gebied van ondersteuning. De bal ligt bij de maakbedrijven uit de regio om zich bij dit initiatief aan te sluiten en ook daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.”

Een mooi toekomstperspectief!
Gedurende de dag is er concreet toegelicht welke samenwerkingen er al zijn op het gebied van Lean manufacturing, circulariteit én HR. 

Dit moet in de nabije toekomst leiden tot een regionaal netwerk van HR-managers van verschillende bedrijven die met elkaar samenwerken. Minder wervingsinspanningen en -kosten, sneller vacatures ingevuld. En bijvoorbeeld ook uitwisseling van personeel in geval van piekbelasting. Ontwikkelperspectieven voor medewerkers over onze maakbedrijven heen. Daarbij zien we een in Nederland herkenbare regionale “lean manufacturing valley” uitstraling ontstaan. Een circulaire hoogwaardige, veelzijdige en efficiënte maakindustrie. Waarbij de transitie van alleen aandacht voor financiële groei naar écht duurzame groei stap voor stap verder wordt gerealiseerd.

Wil je meer weten over onze plannen, het actieprogramma en de mogelijkheden binnen het Land van de Makers?
Neem dan gerust contact op met Vera Schatorjé, tel. 06 4894 5101 of via het contactformulier op www.landvandemakers.nl

Translate »