Uitbreiding van de oostelijke parallelbaan op de A73

Uitbreiding van de oostelijke parallelbaan op de A73

Het verkeer bij knooppunt Zaarderheiken op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke richting loopt vaak vast. De voornaamste oorzaak van de files is dat er op de parallelbanen van de A73 maar één doorgaande rijstrook is. Projectmanager Jeroen Maas van Rijkswaterstaat legt uit wat er nu gaat gebeuren: “Op de oostelijke parallelbaan komt een extra rijstrook om de doorstroming en veiligheid op de A73 richting de A67 te verbeteren. Hierdoor blijft de regio Venlo een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Volgens planning wordt eind 2019 het ontwerptracébesluit gepubliceerd. In 2020 volgt dan het tracébesluit en in 2021 en 2022 zullen de werkzaamheden plaatsvinden.”

 

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat namens Rijkswaterstaat aan de slag met de planuitwerking en contractvoorbereiding voor de uitbreiding van de oostelijke parallelbaan op de A73 om zo de doorstroming in en rondom Venlo te verbeteren.

 

Meer informatie

Kijk op de projectpagina voor meer informatie over de verbreding van de oostelijke parallelbaan van de A73 op knooppunt Zaarderheiken.

Translate »