Uitnodiging LeerWerkFabriek

Uitnodiging LeerWerkFabriek

Collectieve MBO Opleidingstrajecten
In 2014 starte de SIM LeerWerkFabriek voor het eerst haar activiteiten en inmiddels 5 jaar later hebben reeds vele kandidaten een leer traject doorlopen en een erkent Mbo diploma behaald. Gezien het succes van collectief invullen van de opleidingsvraag zal ook in 2019 gestart worden met nieuwe groepen voor de opleidingen Operator A en B niv. 2 en 3 en de opleiding Eerste Monteur en Technicus Service en Onderhoud W, niv. 3 en 4.

Doelstelling collectief
Faciliteren van een optimale en duurzame continue in- en doorstroom van gekwalificeerde en gediplomeerde vakmensen voor de deelnemende SIM bedrijven. Verbetering niveau en kwaliteit van de BPV begeleiding medewerkers en het imago als leerbedrijf door samen te investeren in opleiden van zij-instroom en eigen, “zittende” medewerkers. Meerwaarde door gebruik van SIM faciliteiten en het netwerk van het Collectief van LeerWerkBedrijven voor instroom geselecteerde en gekwalificeerde potentiële nieuwe medewerkers voor het Collectief en de lokale (SIM) arbeidsmarkt.
(*BPV=Beroeps Praktijk Vorming)

Doelgroepen
Eigen/ ‘zittend’ personeel:
Medewerkers die via kwalificatie en diplomering beter willen functioneren in hun huidig vakgebied en werkplek of waar doorstroom gewenst is.

Externe zij-instroom (nieuwe instroom):
Kandidaten met een technische achtergrond en/of affiniteit.

Meer info & aanmelden
Heeft u medewerkers die u wilt laten scholen? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Techniekcollege / Vista College: sclaessens@techniekcollegezl.nl
Lou Fredrix, SIM – Leer Werk Collectief: lou.fredrix@trigos.nl
Milou Ciechorski, SIM: secretariaat@simmaastricht.eu

 

foto: TechniekBeeldbank.nu

Translate »