Uitslag onderzoek Arbeidsmigranten – huisvesting

Uitslag onderzoek Arbeidsmigranten – huisvesting

Ondernemend Venlo heeft een uitgebreide raadpleging onder haar ruim 1.200 leden uitgezet. Een significant aantal van 21% heeft daarop gereageerd. U kunt de uitslagen van dit onderzoek hier downloaden.

 

Op basis van de uitkomsten is Ondernemend Venlo van mening dat arbeidsmigranten een positieve bijdrage leveren aan de economische groei van hun leden en simpelweg hiervoor noodzakelijk zijn. De voorkeur van de bedrijven gaat echter uit naar werkzoekenden uit de eigen regio. Deze zijn echter niet in voldoende mate aanwezig of beschikbaar. Voor het aantrekken van de juiste arbeidsmigranten is goede kwalitatieve huisvesting noodzakelijk en zelfs in toenemende mate een middel om er voor te zorgen dat de arbeidsmigranten voor onze regio (blijven) kiezen. Wij zijn namelijk niet de enige regio die in toenemende mate afhankelijk is en wordt van arbeidsmigranten voor de groei van onze economie.

Ondernemend Venlo vindt dat kleinschalige opvang (<250 mensen) de voorkeur heeft boven grootschalige opvang. Uitvoering hiervan dient te worden gerealiseerd bij voorkeur door professionele huisvesting aanbieders in overleg met en onder toezicht van de gemeente.

Specifiek voor Businesspark Noorderpoort en ten aanzien van de locatie Albertushof met geplande huisvesting voor circa 750 mensen is uit het onderzoek naar voren gekomen dat dit op de geplande locatie en/of in de geplande omvang zeker niet gewenst is.

De cijfers van de Businesspark Noorderpoort respondenten zijn uitgesplitst en eventueel op aanvraag apart beschikbaar.

Translate »