Universiteit Maastricht versterkt samenwerking met Venlose ondernemers

Universiteit Maastricht versterkt samenwerking met Venlose ondernemers

De Universiteit Maastricht zoekt steeds meer de samenwerking op met bedrijven in Venlo en omgeving door o.a. het opleidingsaanbod op de Brightlands Campus uit te breiden. Om meer uitleg te geven hierover waren op initiatief van Ondernemend Venlo (OV) en de Universiteit Maastricht (UM) op vrijdag 21 oktober jl. ondernemers te gast bij Canon Production Printing in Venlo.

Rianne Letschert (voorzitter College van Bestuur UM) benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een intensieve samenwerking tussen wetenschappers, studenten en ondernemers en de belangrijke positie/functie van Brightlands Campus hierin. Bij het in 2017 opgerichte Brightlands Campus Greenport Venlo ontstaat innovatie door de combinatie van onder­nemerschap en wetenschap. De kennis uit de wetenschap leidt tot nieuwe producten bij bedrijven en start-ups en dankzij onderzoekers en studenten krijgt deze kennis weer nieuwe toepassingen.

De Universiteit Maastricht is een van de ‘founders’ van de campus in Venlo, die wordt gekenmerkt door een hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfs­leven. De focusgebieden zijn gezonde en veilige voeding, future farming en biocirculaire economie. Volgens Rianne Letschert (voorzitter College van Bestuur UM) is toespitsing op deze branches een logische keuze. “Brightlands wil wat betekenen voor de directe omgeving, dus sluiten we met het onderzoek en opleidingsaanbod aan bij de lokale markt. De bedrijvigheid in deze branches in Venlo is enorm.”

Voor de onderzoeken hebben studenten op de Brightlands Campus input nodig van het bedrijfsleven. “Wat onze campus zo mooi maakt, is dat we nauw verbonden zijn met Venlose ondernemers. Als onderwijsinstelling zitten we niet in een aparte silo, maar wordt er écht samengewerkt.” Momenteel worden er op de campus in Venlo kassen gebouwd, zogeheten ‘greenhouses’. Hier voeren studenten en onderzoekers van de UM experimenten uit met gewassen, tegelijkertijd zijn er Venlose ondernemers bij betrokken. “Vaak krijgen ondernemers pas een onderzoeksresultaat als het ‘af’ is. Zij kunnen dan achteraf kijken of ze de resultaten kunnen toepassen in de praktijk. Bij Brightlands hebben onderzoekers en ondernemers direct – vanaf de voorkant – verbinding met elkaar. Ze kunnen gedurende het onderzoek behoeftes op elkaar afstemmen en het onderzoek aanscherpen, wat zorgt voor scherpere resultaten.”

Versterkte samenwerking
De Universiteit Maastricht biedt op dit moment op de Brightlands Campus in Venlo één bachelorstudie (University College Venlo) aan en twee masteropleidingen (Health Food Innovation Management en Global Supply Chain Management and Change). Daar worden binnenkort, als het aan de UM ligt, nog meer opleidingen aan toegevoegd. Letschert: “We krijgen steeds meer aanvragen voor samen­werkingen vanuit ondernemers uit de landbouw- en tuinbouwsector, waar de interesse over thema’s als duurzaamheid en gezonde voeding groeit. Deze thema’s willen we nu samenbrengen in Venlo.” Deze nieuwe opleidingen gaat de UM echter niet alleen opzetten. “De Radboud Universiteit in Nijmegen is onze strategische partner en samen zullen we gezamenlijke opleidingen mogelijk maken die nog niet in deze regio – daarmee bedoel ik tussen Nijmegen en Maastricht – bestaan, zoals biotechnologie en technische natuurkunde. Deze opleidingen gaan we gezamenlijk in Venlo aanbieden, zodra de overheid goed­keuring aan onze plannen geeft.”

Volgens de UM-voorzitter is de gemeente Venlo enorm faciliterend bij de processen wat betreft nieuwe opleidings­aanvragen. “We hebben een fijne samenwerking. De gemeente heeft immers ook profijt van de Brightlands Campus; nieuwe opleidingen betekenen een nieuwe aanwas van studenten uit andere steden, wat resulteert in een levendiger centrum. Het is een win-winsituatie. De gemeente denkt er zelfs over na om een studentencampus vlak bij de Brightlands Campus te bouwen, waardoor het voor studenten nog aantrekkelijker wordt om naar Venlo te komen.”

De UM is ook met de Hoge Agrarische School (HAS green academy) in Venlo in gesprek om eventuele samenwerkingen, zoals het gezamenlijk aanbieden van opleidingen, aan te gaan op de Brightlands Campus. “Want voor de duidelijkheid: Brightlands Campus is niet alleen een feestje van de universiteiten, maar ook van hogescholen en het mbo”, stelt Letschert.

Nieuwe aanwas
Letschert hoopt dat de campus zich de komende jaren blijft uitbreiden in Venlo. Om groei mogelijk te maken, is Brightlands Campus Greenport Venlo doorlopend op zoek naar nieuwe partners. Hieraan zijn volgens Letschert geen specifieke eisen verbonden. “De campus is een mooie, bruisende en inspirerende omgeving. We hopen dat ondernemers voelen dat de UM geen ivoren toren is, maar midden in de maatschappij staat, graag wil samen­werken met onder­nemers en dat de drempel om bij ons aan te kloppen laag is. Als je in verbinding staat met Brightlands Campus en de thema’s je inspireren, neem dan contact op met Brightlands voor informatie of een vrij­blijvende rondleiding.” Volgens Letschert kan het voor ondernemers in deze zware economische tijden financieel lastig zijn om een bedrijf door te ontwikkelen “Zeker in het mkb”, stelt ze. “In onze campusomgeving kun je gezamenlijk onderzoek opzetten. Daarom adviseer ik onder­nemers om verbinding met elkaar te zoeken wanneer ze dezelfde onderzoeks­vraagstukken hebben, om zo kosten te drukken.” Voor de nabije toekomst hoopt de bestuurs­voorzitter van de UM dat Brightlands Campus Greenport Venlo een bruisend ecosysteem wordt waarin nog meer mensen elkaar vinden. “In een ideale situatie wordt Venlo een hub op het gebied van duur­zaamheid, gezonde voeding en een biocirculaire economie, net als Brainport een hub voor hightech is. Vanuit de UM werken we hier graag aan mee.”

www.brightlands.com | Meer informatie: Birgit Teunissen

Translate »