Update project CyberBewust Venlo

Update project CyberBewust Venlo

Ondernemend Venlo maakt zich sterk voor de bij hun aangesloten ondernemers. Ondermeer op het gebied van cyber security, zodat de ondernemers optimaal op een zo veilig mogelijke wijze kunnen functioneren. Daarom hebben we in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Nederland afdeling Limburg, ZeroPlex en Koenen en Co de nieuwe tool ‘CyberBewust Venlo’ ontwikkeld om onze ondernemers te helpen zich beter te wapenen tegen cybercrime. Sinds de start van het project, in september 2023, zijn er 28 deelnemers die gratis deelnemen aan de pilot.

Om u een beeld te geven wat er al bereikt is geven we hier een beknopt overzicht:

Er zijn diverse webinars georganiseerd om de deelnemers van informatie te voorzien
– De politie heeft gesproken over het aangifte proces.
– Er zijn vragen beantwoord van deelnemers over beveiligingsmaatregelen die ze kunnen nemen.

ZeroPlex heeft een kwetsbaarhedenscan gedaan.
– Bij 45% van de deelnemers zijn daadwerkelijk kwetsbaarheden gevonden.
– Deze punten zijn besproken met de deelnemer zodat ze zich beter kunnen beveiligen.
– Veel positieve reacties omdat dit hele concrete, en relevante acties levert.

Begin 2024 vindt een 2e kwetsbaarheidsscan plaats om te kijken wat de invloed van dit project tot dan toe heeft opgeleverd.

Koenen en Co en ZeroPlex plannen hiervoor 1-op-1 vragenuurtjes in met deelnemende partijen. Dankzij deze zogenaamde ‘huisarts spreekuren’ kunnen deelnemers persoonlijk advies krijgen. Voor informatie over deze pilot kunt u contact opnemen met parkmanager Lidy Rutten.

Translate »