Veerkrachtige maa(k)twerklandschappen als coronamedicijn

Veerkrachtige maa(k)twerklandschappen als coronamedicijn

VENLO – Breed wordt aangenomen dat duurzame bedrijventerreinen waardevoller zijn en volop economische kansen bieden. Voormalig gedeputeerde Van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant heeft dit kernachtig verwoord. Helaas lukt het in de praktijk nauwelijks deze ambitieuze en kansrijke woorden om te zetten in daden. De duurzame potentie van bestaande bedrijventerreinen wordt grotendeels onbenut.

Met dit HTSM onderzoeksproject wil Fontys handelingsperspectief bieden aan bedrijventerreinen met verduurzamingsambities met inzet van serious gaming. Doel is het bieden van inzicht in de impact op ‘het bedrijventerrein als systeem’ en terreinen en daarop gevestigde bedrijven meer futureproof maken, voortbordurend op het advies van Brabant Advies. Dit gebeurt door het koppelen van diverse variabelen aan deze terreinen op het gebied van 1,5 meter maatregelen, robotisering, additive manufacturing en circulaire bedrijfsvoering.

Lees meer over het onderzoek en de deelnemers.

Translate »