Venlo gaat voor grootste BIZ van Nederland

Venlo gaat voor grootste BIZ van Nederland

Op 7 september start in Venlo de campagne voor het verlengen van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor 20 bedrijventerreinen met zo’n 1400 bedrijven en 40.000 werknemers. Als er voldoende draagvlak bij de ondernemers is, betekent dit dat hiermee de grootste BIZ voor bedrijventerreinen in Nederland na tien succesvolle jaren door kan.

Een campagneteam zal samen met ambassadeurs alle ondernemers op de bedrijventerreinen gaan bezoeken. Van het team krijgen zij een brief namens Wethouder Erwin Boom en Ondernemend Venlo Voorzitter Peter Thissen. Deze brief is vergezeld van een uitleg over de plannen en een stemformulier. Ter plekke kunnen de ondernemers het stemformulier dan invullen, of eventueel later naar de notaris opsturen. Deze fysieke campagne wordt ondersteund met een uitgebreide on- en off-line communicatiecampagne.

Wat is een BIZ?
Met een BIZ dragen alle ondernemers bij aan de kosten die gepaard gaan voor het noodzakelijk verbeteren van de bedrijventerreinen. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die moeten betalen, ermee instemt. De Wet op de bedrijfinvesteringszone schrijft voor dat elke vijf jaar het draagvlak opnieuw bij de ondernemers gepeild moet worden. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen. Ondernemend Venlo gaat, in samenwerking met de gemeente Venlo, met dit budget aan de slag om ook de komende  vijf jaar het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen verder te optimaliseren.

Samenwerking
Wethouder Erwin Boom, economische zaken: “Dankzij een intensieve samenwerking met Ondernemend Venlo en alle ondernemers kunnen we terugblikken op tien succesvolle BIZ-jaren. Facilitaire zaken als camerabewaking, gladheidsbestrijding, groenonderhoud en vermindering van het zwerfafval zijn centraal geregeld. Er zijn infrastructurele verbeteringen uitgevoerd voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De capaciteit voor vrachtwagen parkeren is structureel uitgebreid en er wordt meer gehandhaafd. Daarnaast lopen er vele lobbytrajecten zoals die voor een betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Al met al voldoende redenen om door te gaan met de BIZ.”

Ambitieuze plannen
Peter Thissen, voorzitter Ondernemend Venlo: “Mede dankzij het Economisch Uitvoeringsprogramma, dat samen met de Gemeente Venlo is opgesteld, heeft Ondernemend Venlo voor de komende vijf jaar ambitieuze plannen kunnen maken. De focus van de plannen 2021-2025 liggen bij projecten op het gebied van infrastructuur, arbeidsmarkt & kennisontwikkeling, duurzaamheid & innovatie en veiligheid. Zo is een belangrijk speerpunt voor de toekomst de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Inmiddels is er een subsidie voor een pilotproject van €1,8 miljoen verkregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en van de Provincie Limburg. Natuurlijk is het verlengen van de BIZ een cruciale randvoorwaarde om de plannen te kunnen verwezenlijken.”

Translate »