Venlo gaat voor top 10-ranking Nederlandse Gemeenten Atlas

Venlo gaat voor top 10-ranking Nederlandse Gemeenten Atlas

Op 1 september a.s. zal het onderzoeksprojectproject Grensranking van start gaan. Project Grensranking omvat een onderzoek door het lectoraat Cross-Border Business Development van Fontys Venlo in samenwerking met SORMAC, Gemeente Venlo en Ondernemend Venlo.

Doel van het onderzoek is om te verkennen hoe de grensgemeente Venlo correcter gerankt kan worden op basis van een completere meting door de Atlas voor gemeenten. De eerste berekeningen laten zien dat Venlo in de TOP10 van meest aantrekkelijke gemeentes komt.

Aanleiding
Het imago van Venlo is al jaren een onderwerp van discussie. Waar het op neerkomt: veel Nederlanders hebben voorafgaand aan een bezoek aan Venlo een totaal ander beeld dan bij vertrek. Aan de Duitse kant van de grens daarentegen staat Venlo bekend als een gastvrije, haast Duitse stad waar dag in dag uit vele Duitsers een bezoek aan brengen.

Atlas voor gemeenten
In de huidige tijd spelen de media een belangrijke rol in de beeldvorming van een stad of gemeente. Jaarlijks wordt de Atlas voor gemeenten uitgebracht. Een ranking van de 50 grootste Nederlandse gemeenten gebaseerd op woonaantrekkelijkheid. De woonaantrekkelijkheid wordt vastgesteld aan de hand van een aantal indicatoren, zoals bereikbaarheid, cultureel aanbod, nabijheid van natuurgebieden en de aanwezigheid van universiteiten.

Veel gemeenten die hoog eindigen in het klassement gebruiken de Atlas als ‘gratis marketinginstrument’. De gemeenten die lager in het klassement eindigen hebben jaarlijks wat uit te leggen. Een lage ranking draagt dan ook zeker niet bij aan het imago van de stad. En juist dat imago is een thema waar voor Venlo grote uitdagingen liggen.

Grens
Doordat onder meer voorzieningen aan de andere zijde van de grens niet worden meegeteld, eindigen grenssteden veelal in de staart van de klassement, denk aan steden als Emmen, Sittard, Heerlen en Venlo. Wanneer de voorzieningen aan de andere zijde van de grens wel zouden worden meegeteld, zien we dat met name de grenssteden omhoog schieten in de ranking.

Dat banen over de landsgrens niet steevast worden meegeteld, valt te begrijpen. Er zijn immers maar weinig grenspendelaars. De veelheid aan banen steevast meenemen in de ranking, bijvoorbeeld de vele banen net bij Venlo over de grens, zou een vertekend beeld schetsen. Immers, vanwege een gebrek aan kennis en vaardigheden, kan maar een zeer beperkt aantal mensen op deze functies solliciteren. Maar dat bijvoorbeeld natuurgebieden en culturele voorzieningen niet worden meegeteld is een structurele tekortkoming van de ranking. Hierdoor worden grenssteden onterecht incorrect gerankt.

Het gehele onderzoek door lectoraat Cross-Border Business Development zal naar verwachting één jaar in beslag nemen.

Translate »