Venlose ondernemers zetten in op gezondheid medewerkers

Venlose ondernemers zetten in op gezondheid medewerkers

Hoe zorg je dat medewerkers gezond en vitaal blijven? Steeds meer ondernemers weten dat stoppen met roken een belangrijk deel van het antwoord is. Roken leidt tot ernstige gezondheidsklachten, hoger ziekteverzuim en meer stress op de werkvloer. Longarts en ambassadeur Harry Pouwels (VieCuri) en wethouder Frans Schatorjé zetten in op een rookvrije generatie en bieden ondernemers die hun bedrijf rookvrij willen maken de helpende hand.

Tekst: Wesley Hegge

Er gaat een rookvrije golf door Venlo. Een groeiend aantal scholen, sportverenigingen en andere organisaties maakt de omgeving rookvrij. Niet alleen bij steeds meer amateurclubs geldt een rookverbod, ook VVV-Venlo heeft inmiddels roken in het supportershome, het jeugdhome en de jeugdtribune verboden. Dit seizoen bekijkt de eredivisionist welke volgende stappen gezet kunnen worden zodat De Koel in het seizoen 2021/22 rookvrij is.

Rookvrije generatie
Ook ziekenhuis VieCuri heeft sinds 1 oktober een verbod ingesteld, binnen en buiten. “Als rookvrij ziekenhuis stimuleren we een gezonde levensstijl voor medewerkers, patiënten en bezoekers”, zegt Harry Pouwels, longarts bij VieCuri en lokale ambassadeur van de Rookvrije Generatie. “Werken aan de gezondheid en roken gaan niet samen.”

Simpelweg het roken verbieden, is echter ook niet de juiste weg. “Stoppen met roken is een ingrijpende gebeurtenis”, zegt Pouwels. “Je moet begeleiding bieden. We begrijpen heel goed dat patiënten die roken en worden opgenomen in het ziekenhuis, een nicotinebehoefte ervaren. Als het nodig is, ondersteunen we patiënten tijdens een opname met bijvoorbeeld nicotinepleisters en begeleiding. Voor de medewerkers die hebben aangegeven te willen stoppen, is er de mogelijkheid om samen met een consult te kijken naar de juiste aanpak. Het beleid van VieCuri blijkt voor velen het zetje te zijn wat ze nodig hebben om een (nieuwe) stoppoging te wagen. Samen gaan we ervoor.”

Venlo was in 2017 één van de eerste gemeenten die actief beleid ontwikkelde voor een rookvrije generatie. “We hebben veel organisaties hierin meegekregen”, zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs). “Dit leidde in 2018 tot de ondertekening van een gezamenlijk convenant door de gemeente, VieCuri, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, Cohesie huisartsenzorg en GGD Limburg-Noord. Diverse verenigingen, scholen en speelparken hebben zich inmiddels aangesloten. Het inzetten op een rookvrije generatie spreidt zich als een olievlek uit over Venlo en omgeving.”

Ondernemers
Tegenwoordig krijgt de gemeente ook vanuit ondernemers nadrukkelijk de vraag hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van medewerkers. “Roken is voor veel bedrijven een issue. Niet alleen omdat het tijd kost tijdens het werken, maar veel meer nog omdat je wilt dat je medewerkers gezond blijven.”

Pouwels beaamt dat met schrikbarende cijfers. “Er is veel meer bekend over de gevolgen van roken dan tien jaar geleden. We weten nu dat van alle werknemers onder de 65 jaar roken doodsoorzaak nummer één is. Een derde van de werknemers die rookt haalt de 65 jaar niet. Roken leidt bovendien tot een hoger ziekteverzuim en heeft zelfs invloed op de werksfeer. Op een rookvrije werkplek is de sfeer beter, zo blijkt uit onderzoek.”

Informatie
De vraag rijst waarom juist nu bedrijven, instellingen en verenigingen inzetten op een rookvrije omgeving, terwijl het al tientallen jaren bekend is dat roken niet goed is. Pouwels: “Voorheen waren het vooral de niet-rokers, maar nu willen ook de rokers een rookvrije generatie. Want ook de rokers willen een samenleving waarin opgroeiende kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zien roken, doet roken. Dus als volwassenen het goede voorbeeld geven, raakt de jeugd niet in de verleiding om ook een sigaret op te steken.”

Onlangs vond bij VieCuri een groot symposium plaats. De belangstelling was overweldigend en de organisatie overweegt volgend jaar het symposium nogmaals te laten plaatsvinden. Ook wordt nagedacht over het organiseren van een symposium in samenwerking met Ondernemend Venlo. Zodat ondernemers die op een positieve manier willen insteken op een rookvrij bedrijf handvatten aangereikt krijgen. Want alleen verbieden is niet de oplossing. Een gezonde levensstijl stimuleren, daar draait het om.

www.rookvrijegeneratie.nl

Translate »