Verduurzaming bedrijventerreinen

Verduurzaming bedrijventerreinen

De Commissie Innovatie gaat een pilot opzetten voor verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. Niet alleen energie, maar ook klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte), mobiliteit, biodiversiteit en nieuwe wetgeving voor bedrijven per 2023 worden meegenomen. De samenwerking start met Parkmanagement, Commissie Innovatie, bestuurslid Bas van Soest en Fontys Hogeschool. Resultaten worden gebruikt als model voor de verduurzaming van de 18 andere bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. Onderstaand model (van RVO) is gericht op energie, maar lijkt ook geschikt om de andere thema’s in mee te nemen. De eerste bijeenkomst is op 18 september 2018 ingepland.

Translate »