Vooraankondiging onderzoek

Vooraankondiging onderzoek

Uit onderzoek van AON Nederland in samenwerking met NIBUD onder werkgevers is gebleken dat 64% van de bedrijven regelmatig te maken heeft met een loonbeslag en andere sociaal gerelateerde problemen van medewerkers. Volgens hetzelfde onderzoek blijkt ook dat werkgevers hierdoor een extra kostenpost hebben van gemiddeld € 13.000,- aan verminderde arbeidsproductiviteit per casus. Dat betekent dat zowel de werkgever als werknemer een probleem hebben.

Uit gegevens van de Venlose vrijwilligersorganisaties Stichting Humanitas Noord-Limburg en stichting Groen Licht NML blijkt ook dat veel van de (sociale en financiële) problemen van medewerkers juist met een goede en vroegtijdige ondersteuning kunnen worden voorkomen en opgelost. Hierdoor ontstaat er ook geen extra kostenpost voor werkgevers en komt een medewerker niet dieper in de problemen.

Onderzoek
Graag informeren wij u  dat het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) dit najaar start met een onderzoek naar de Venlose situatie  in samenwerking met het Lectoraat Sociale Studies van Fontys Eindhoven, Economische Studies Fontys Tilburg, Movisie, NIBUD en de gemeente Venlo. De kosten van dit onderzoek wordt in belangrijk mate gedragen door de Fontys Hogeschool Eindhoven.

De gemeente Venlo vindt een goede infrastructuur aan algemene voorzieningen belangrijk en ondersteunde vorige jaar het Platform in de organisatie van een symposium over o.a. het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze infrastructuur te kunnen realiseren, is een bredere samenwerking tussen werkgevers, gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) noodzakelijk. We zullen ook de relevante werkgeversorganisaties in de gemeente Venlo informeren.

Najaar van start
Dit unieke onderzoek, wat in het najaar van start gaat, moet meer inzicht bieden in de omvang van de situatie in Venlo en hoe het PVOV, in samenwerking met bedrijfsleven, de onderliggende problemen kan oplossen. Het Platform heeft een model ontwikkeld waarop het ondernemers en werknemers uitstekend van dienst kan zijn. Inmiddels hebben de Venlose bedrijven zich bereid verklaard als Pilot aan dit onderzoek mee te willen werken. De invulling daarvan is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Voor meer informatie neem contact op met onze coördinator Huub Peters: huub@platformvrijwilligers.nl 06-54974010 of neem contact met ons op via uw gebruikelijke contact binnen de gemeente Venlo.

Translate »