Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen

VENLO –  De geschiedenis van de industrieterreinen Geloërveld en De Pannenberg gaat al enkele decennia terug. De noodzaak om als ondernemers met elkaar samen te werken is in deze periode alsmaar toegenomen. Sterker nog ook met partijen als Ondernemend Venlo, politie en andere instanties wordt intensief opgetrokken.

Een recente ontwikkeling is hernieuwde aandacht voor het voorkomen van vernielingen, inbraken en diefstal. Initiator is Nicole Wulms van Kelvion PHE BV. Het bedrijf is gevestigd op Geloërveld in Belfeld. “Toen ik afgelopen voorjaar voor de vierde keer in korte tijd werd geconfronteerd met vernielingen aan ons hekwerk was ik het zat. Vorig jaar is er ook al eens bij ons ingebroken en hebben ze op ons terrein een bus opengebroken. Er is nog nooit iets meegenomen, maar we hebben wel steeds schade.” Na een gesprek met parkmanager Lidy Rutten en wijkagent Frank Hardy heeft Nicole contact gezocht met collega ondernemers. Rob Langen van Elmec Heftechniek: “Ik ben de achterbuurman. Ook wij hebben wel eens ongewenst bezoek gehad. Het industrieterrein is openbaar gebied en voor iedereen toegankelijk. Juist door samen te werken als ondernemers, elkaar te informeren, maatregelen te nemen rondom het bedrijf en ook meldingen te maken bij de politie helpen wij elkaar.”

Nicole ging ook in gesprek met Gerard op het Veld. Hij heeft een technisch installatiebedrijf op Trade Port Zuid. “Een van de maatregelen die we hebben genomen is verlichting installeren rondom het bedrijf. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat ondernemers weinig aandacht hebben voor dit onderwerp. Pas als er iets is gebeurd, worden er maatregelen genomen, maar dan is het vaak te laat”, aldus Gerard. Het bleef niet alleen bij verlichting. Kelvion PHE BV heeft ook een nieuw hekwerk laten plaatsen. Daarnaast komt er beplanting tegen het hekwerk en is het voornemen camera’s op te hangen. Wijkagent Frank Hardy: “Wij zijn erg tevreden over dit initiatief en hopen dat het veel navolging krijgt. Hoe beter je bedrijf is beveiligd, hoe moeilijker het wordt voor criminelen om binnen te komen. In dat geval zoeken ze helaas een bedrijf uit dat minder goed is beveiligd. Het is dus belangrijk dat iedereen maatregelen neemt. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers meldingen doorgeven of aangiftes doen van misstanden. Ik bezoek de bedrijven om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het helpt de politie ook om een reëel beeld te krijgen van het industriegebied.”

Ook parkmanager Lidy Rutten is content. “Het is mooi om te zien dat ondernemers elkaar weten te vinden en dat er wordt samengewerkt met ons en de politie. We hebben al een aantal jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat krijg je niet voor niets. Het cameraproject op Trade Port Zuid krijgt steeds meer deelnemers en ook dit initiatief van Nicole zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt voor criminelen om hun slag te slaan op onze industrieterreinen. Ik kan ondernemers dan ook alleen maar oproepen om ook maatregelen te nemen om huns bedrijf beter te beveiligen.”

Nicole heeft nog één aanvullende vraag. “In de winter kan het hier op het industrieterrein spekglad zijn. Veel fietsers gebruiken het terrein als route tussen Belfeld en Tegelen. Dat in combinatie met de grote vrachtauto’s die hier rijden levert wel eens gevaarlijke situaties op. Het zou fijn zijn als de gemeente de industrieterreinen kan bestrooien met zout als het glad is. Op die manier worden onze terreinen steeds veiliger.”

 Tekst en foto: Sander Mattheijssen, BLAUW communicatie

Translate »