Voortgezet en hoger onderwijs in Limburg breiden samenwerking techniek uit

Voortgezet en hoger onderwijs in Limburg breiden samenwerking techniek uit

Weert/Panningen/Venlo/Venray/Nijmegen/Heerlen – Voortgezet en hoger onderwijs in Limburg en Nijmegen breiden samenwerking techniek uit het voortgezet onderwijs in Limburg en Zuyd Hogeschool hebben een convenant ondertekend voor uitbreiding van hun samenwerking op het gebied van techniek en technologie. Vijf technasia uit Noord- en Midden-Limburg, Stichting Technasium en Zuyd Hogeschool gaan structureel samenwerken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs.

Ook een technasium uit Nijmegen heeft zich verbonden. Technasia zijn middelbare scholen met extra aandacht voor techniek en technologie in hun onderwijs.

Noord- en Midden-Limburg en Nijmegen
De deelnemende technasia zijn Het College Weert en Philips van Horne (allebei uit Weert), Raayland College (Venray), College den Hulster (Venlo), Bouwens van der Boijecollege (Panningen) en Mondial College (Nijmegen). Met deze samenwerking stimuleren de partners de brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg en Nijmegen. In 2017 is Zuyd al een samenwerking aangegaan met Bernardinuscollege (Heerlen), Sophianum (Gulpen), Graaf Huyn College (Geleen) en Lyceum Schöndeln (Roermond).

Meer vraag naar bètatechnisch talent
Het samenwerkingsverband sluit aan op de toenemende vraag naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent in Limburg, onder meer op de Brightlandscampussen, en bij bedrijven en zorginstellingen. Ook Nijmegen en omgeving kent een tekort aan hoogopgeleid technisch personeel. De samenwerking wordt breed ingestoken. Zo worden technasiumleerlingen bij hun ‘meesterproef’ – de afsluitende opdracht die zij uitvoeren in hun examenjaar – niet alleen door hun eigen docenten begeleid, maar ook door docenten van Zuyd. Daarnaast zullen de partijen samen optrekken om de technasiumleerlingen een brede studie- en beroepsoriëntatie aan te bieden, zodat zij gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken. Bovendien zullen docenten van de technasia en Zuyd regelmatig kennis en expertise uitwisselen tijdens gezamenlijke studiemiddagen. Doel hiervan is een verdere professionalisering van het beroep docent te realiseren.

Verschillende kennisdomeinen
Vanuit Zuyd zijn meerdere kennisdomeinen betrokken bij de samenwerking: Techniek en ICT, Gezondheidszorg en Beeldende Kunsten. De ondertekening van het convenant vormt de afsluiting van een bijeenkomst bij Zuyd in Heerlen van 90 scholieren die hun ‘meesterproef’ zullen afleggen en hun begeleidende docenten. Op het programma stond ook een gezamenlijke studiemiddag met technasiumdocenten van de aangesloten scholen en techniekdocenten van Zuyd.

Over het technasiumonderwijs
Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Op dit moment zijn er 95 technasia, verspreid door heel Nederland. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele, bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende beroepen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid en samenwerken. Meer informatie: www.technasium.nl.

Over Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Translate »