Webinar informatieplicht energiebesparing

Webinar informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid én het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. 

Wat betekent de informatieplicht?
Uiterlijk 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen.

Voor wie geldt de informatieplicht? 
Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing controleert u snel of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht moet voldoen.

Voor de ondernemers die er meer over willen horen heeft RVO enige tijd geleden een webinar georganiseerd. Dit webinar is nog terug te kijken op:

https://www.onlineseminar.nl/rvo/webinar/25712/informatieplicht-energiebesparing-eloket-/#watch-player

Meer informatie is te vinden op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/informatieplicht/

Translate »