Webinar internationale werknemers, 17 november

Webinar internationale werknemers, 17 november

We hebben in Limburg op dit moment 80.000 internationale werknemers en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal groeien naar meer dan 100.000! De samenwerkende partijen binnen de Stuurgroep Internationale werknemers Limburg (Provincie Limburg, Ondernemend Limburg en gemeenten) hebben onlangs een visie ontwikkeld t.b.v. deze voor Limburg belangrijke groep medewerkers. Als rode lijn kun je daarin lezen dat we een goede gastprovincie willen zijn waarbij een uitvoeringsplan langs drie lijnen (wonen, werken en samenleven) is uitgewerkt.

Limburg heeft internationale werknemers hard nodig. Onze economische ontwikkeling is er (deels) afhankelijk van. Willen we echter nu en in de toekomst deze doelgroep welkom blijven heten, dan zijn er veel zaken die onze aandacht vragen. Van huisvesting tot goed werkgeverschap, van veilig werken tot het bevorderen van integratie. Giel Braun, voorzitter van de stuurgroep Internationale werknemers, zal door Bert Achten geïnterviewd worden over genoemde visie. Voor jou als werkgever, gemeenteambtenaar/bestuurders of anderszins, is er tevens voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kortom, een interessant webinar dat je niet mag missen indien je werkt met internationale werknemers, je bezighoudt met hun huisvesting of anderszins betrokken bent. Samen zullen we de uitdagingen op moeten pakken. Laat daarom deze kans niet voorbij gaan en meld je aan!

Datum: 17 november 2021
Tijd: 14.30 tot 15.15 uur

Aanmelden kan tot 10 november via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Webinar_Ondernemend_Limburg_17november2021

Voorafgaand aan het webinar ontvang je een deelnemerslink.

Translate »