Weekafsluiting A73 tussen Vonderen en Roermond

Weekafsluiting A73 tussen Vonderen en Roermond

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A73 tussen oprit (19) Roermond en knooppunt Het Vonderen in de richting van Maastricht. Hierdoor is van maandag 6 augustus 05.00 uur tot maandag 13 augustus
05.00 uur de A73 tussen oprit (19) en knooppunt Het Vonderen richting Maastricht afgesloten voor al het verkeer. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

 

Algemeen
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit asfaltwerkzaamheden.

Waar wordt gewerkt en wat houdt de hinder in?
Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit aan de A73 tussen Roermond en knooppunt Het Vonderen. Extra reistijd door omleidingen kan oplopen tot 30 minuten.

Wat wordt er afgesloten?
A73 tussen oprit (19) Roermond en knooppunt Het Vonderen richting Maastricht
– Oprit (19) Roermond van de A73 in de richting van Maastricht
– Verzorgingsplaats Hoogvonderen langs de A73 in de richting van Maastricht
– Tankstation (Total) gelegen aan verzorgingsplaats Hoogvonderen langs de A73 richting Maastricht
– Op- en afrit (20) Roermond-Oost van de A73 in de richting van Maastricht
– Op- en afrit (21) Linne van de A73 in de richting van Maastricht
– Afrit (22) Maasbracht van de A73 in de richting van Maastricht

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 6 augustus 05.00 uur tot maandag 13 augustus 05.00 uur.

Waarom voert Rijkswaterstaat onderhoud uit?
De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. Vanaf maandag 6 augustus tot maandag 13 augustus staat het onderhoud aan de A73 tussen Roermond en knooppunt Het Vonderen op het programma.

De omleidingsroute
Het verkeer komende vanuit Nijmegen in de richting van Maastricht wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A73 tot knooppunt Zaarderheiken
– Ga ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken over op de over op de A67 richting Eindhoven
– Volg de A67 tot knooppunt Leenderheide
– Ga ter hoogte van knooppunt Leenderheide over op de A2 in de richting van Maastricht

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Voorbehoud
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Over regulier onderhoud
Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Normaal gesproken werkt Rijkswaterstaat in een weekend. Nu zijn we 1 volle week bezig. Hoe komt dat?
Dat heeft te maken met de aard van werkzaamheden. Er is gekeken of we dit werk in een aantal weekenden konden uitvoeren, maar dan waren er negen tot tien weekenden nodig. In overleg met verschillende partijen is ervoor gekozen om de A73 één week af te sluiten. Liever korte, maar hevige hinder dan langdurige hinder.

Informatie
Waar vind ik meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden en de verkeerssituatie?
Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Bij wie kan ik klachten indienen over de werkzaamheden en de overlast die ik ondervind?
Met klachten kunt u terecht bij het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002.

Translate »