‘Werkgeluk is je halve salaris’

‘Werkgeluk is je halve salaris’

Tijden veranderen, dat is in deze post-coronaperiode goed zichtbaar geworden. Door de huidige arbeidskrapte is het voor ondernemers steeds belangrijker om werknemers tegemoet te komen door gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden. Logistiek dienstverlener KLG Europe en industriële maker Weir Minerals snappen de boodschap. “Om je personeel tevreden te houden, is er meer nodig dan alleen een toereikend loon”, aldus Nicole Wullms (SHE-advisor Weir).

Ook nadat de overheid de coronamaatregelen heeft opgeheven, kunnen medewerkers van KLG Europe, voor wie dat past bij de functie, nog deels thuiswerken. Een bijkomstigheid van thuiswerken is dat je als werkgever minder toezicht hebt op de werknemers. Toch maakt Yvonne Peeters (executive assistant) zich hier niet druk om. “We hebben het volle vertrouwen dat onze werknemers thuis gewoon hun taken verrichten. Dit verwacht je namelijk op kantoor ook, daar heb je ook geen 100% toezicht op wat een medewerker doet. Door het thuiswerken hebben medewerkers een grotere eigen verantwoordelijkheid gekregen. Zij zijn trots dat ze het vertrouwen en die verantwoordelijkheid van het bedrijf krijgen en dragen dit uit door al hun taken gemotiveerd te verrichten, ook vanuit huis. Ownership heet dat.”

Werkgevers voor werknemers

Dat het personeel goed in zijn vel zit, is belangrijk voor zowel het welzijn van werknemers als ook voor de resultaten van het bedrijf, benadrukt Claudia Huerta (operation innovation manager Weir Minerals). “Daarom is het van belang dat de directie weet wat er speelt en een luisterend oor biedt aan medewerkers. Je kunt wel zeggen: mijn deur staat altijd open, maar voor sommige mensen op de werkvloer is dit een te grote stap. Daarom organiseren verschillende leiders laagdrempelige koffiesessies waarbij er, voor iedereen die dat wil, de mogelijk-heid is om aan te schuiven voor een open gesprek met een van de directieleden. Die openheid naar de directie toe wordt zeer gewaardeerd door de medewerkers en geeft het management betere inzichten.”

KLG Europe houdt ook soortgelijke sessies. Daarnaast is het bedrijf actief bezig met andere initiatieven om zoveel als mogelijk bij te dragen aan het welzijn van de werknemers. Iets wat aardig lukt, aangezien het bedrijf is verkozen tot Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2022 in de categorie Groot Bedrijf (net als in 2019). In 2018 waren ze al winnaar van Noord-Limburg. Peeters: “De stemmen zijn door werknemers en hun familie/vrienden/kennissen uitgebracht, maar ook door andere betrokkenen bij onze organisatie, zoals leveranciers, klanten, etc. Het is mooi om te zien dat zij KLG-ambassadeurs zijn en hun tevredenheid over ons verspreiden.”

‘Het is van belang dat de directie weet wat er op de werkvloer speelt en een luisterend oor biedt aan medewerkers’

KLG Europe organiseert vele trainingen, workshops en teamuitjes voor het personeel en met verjaardagen of andere hoogtepunten (en soms minder plezierige momenten in het leven) krijgen werknemers kaartjes of kleinigheidjes toegestuurd. “We vinden het belangrijk dat werknemers zich gewaardeerd voelen en de mogelijkheid krijgen om zich te blijven ontwikkelen.”

Weir Minerals en KLG stimuleren de gezondheid van hun werknemers ook op sportief gebied. Zo is Weir hoofdsponsor van de Venloop waardoor hun werknemers gratis mogen meewandelen of -rennen. “Binnen Weir promoten we al vroeg de Venloop, collega’s kunnen bijvoorbeeld meedoen aan challenges en er worden trainingen georganiseerd. Daarnaast hebben wij een medewerkersstand om collega’s die meedoen te supporteren”, aldus Wullms. KLG biedt zijn medewerkers ook aan om gratis mee te wandelen, met afsluitend een barbecue. Peeters: “Je voert buiten werktijd hele andere gesprekken met elkaar en leert elkaar op een andere manier kennen. Het is een goede manier om met je collega’s te verbinden. Aangezien je hen bijna net zoveel of misschien wel meer dan het thuisfront ziet, is een gezonde verstandhouding goed voor ieders welzijn.”

‘Een inclusieve cultuur bestaat niet alleen uit man/vrouw, maar ook uit afkomst, geaardheid en religie’

Woman in Weir

In 2021 startte Weir het ‘Women in Weir’-initiatief. Dit initiatief heeft als doel vrouwen in Weir aan te trekken, te behouden en verder te ontwikkelen en daarmee een inclusieve cultuur te bouwen waar Weir-vrouwen het gevoel hebben erbij te horen en het beste uit zichzelf en het werk kunnen halen. Het initiatief biedt leiderschap, netwerkmogelijkheden en training om persoonlijke groei te ondersteunen. “Vorig jaar hebben we in verschillende sessies met coaches gewerkt aan het aanpakken van onbewuste vooroordelen”, zegt Wullms. Als voorbeeld van een onbewust vooroordeel geeft Wullms: “Een vrouwelijke medewerker werd oma en een mannelijke collega feliciteerde haar, waarna meteen de vraag werd gesteld hoeveel dagen ze minder zou werken vanwege babysitten op haar kleinkind. Het is een aanname waar veel vrouwen mee worden geconfronteerd bij een gezinsverandering.”

Huerta vindt het fijn dat de aanpak van het initiatief niet alleen gericht is op de vraag hoe vrouwen zich weerbaarder kunnen maken, maar ook op hoe alle werknemers kunnen bijdragen aan verbeteringen op de werkvloer. “We hebben coachingssessies die gericht zijn op vrouwen die ingaan op geïnternaliseerde vooroordelen en wat we kunnen doen om gedrag te veranderen waarvan we ons niet realiseren dat het schadelijk is voor onze prestaties op het werk. En voor leiders en mannelijke collega’s hielp het een ander perspectief te zien en gaf het inzichten rondom de vraag hoe ze de werkomgeving positief kunnen beïnvloeden.” Volgens Wullms gaat de bewustwording niet alleen over gender, maar is het geëvolueerd tot bewustwording over culturele verschillen. “Een inclusieve cultuur bestaat niet alleen uit man/vrouw, maar ook uit afkomst, geaardheid en religie; iedereen heeft recht op een fijne en veilige werkplek.”

www.klgeurope.comwww.global.weir

Translate »