BIZ

BIZ Bedrijven Investerings Zone

De totstandkoming van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) per 1 januari 2016 heeft ervoor gezorgd dat alle ondernemingen gevestigd op één van de 19 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo, via de WOZ-beschikking een bijdrage leveren aan Ondernemend Venlo.

BIZ-bijdrage

De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

De voordelen van de BIZ

Dankzij de inkomsten uit de BIZ-gelden betaalt iedereen mee en zijn er dus geen “free riders” meer als het gaat om de collectieve belangen die O.V. voor haar ondernemers op de 19 businessparken behartigt. Denk daarbij aan zaken zoals camerabewaking, zwerfvuil problematiek, gladheidsbestrijding en veiligheidscertificaten. Ook uw parkmanager, Lidy Rutten, staat dankzij de BIZ inkomsten tot uw beschikking.

Translate »